Hoppa till innehåll

Skyddsåtgärderna gällande vissa stålprodukter med ursprung i tredjeländer förlängs med tre år

Utgivningsdatum 28.6.2021 15.42
Pressmeddelande

Kommissionen förlänger de slutgiltiga skyddsåtgärderna på import av vissa stålprodukter från tredjeländer. Skyddsåtgärderna infördes den 2 februari 2019 genom genomförandeförordning (EU) 2019/159 och de förlängs nu med tre år till och med den 30 juni 2024.

De gällande åtgärderna består av tullkvoter som bestäms separat för olika produktkategorier samt en tilläggstull på 25 procent som tas ut när en tullkvot förbrukats fullt ut. I samband med genomförandeförordningen om förlängningen av dessa åtgärder har också en ny bilaga IV publicerats. I bilagan fastställs volymerna för de produktspecifika tullkvoter som ska tillämpas åren 2021–2024.

Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 225 I, 25.6.2021.

Mera information:

Kundmeddelande