Hoppa till innehåll

Kolmansista maista peräisin olevien terästuotteiden suojatoimenpiteitä jatketaan kolmella vuodella

28.6.2021 15.42
Tiedote

Komissio jatkaa kolmansien maiden terästuotteiden tuontiin kohdistuvia lopullisia suojatoimenpiteitä. Suojatoimenpiteet otettiin käyttöön 2.2.2019 täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/159, ja ne jatkuvat nyt kolmella vuodella 30.6.2024 saakka. 

Voimassa olevina toimenpiteinä ovat tuotekohtaisesti määritetyt tariffikiintiöt ja asianomaisen kiintiön täyttymisen jälkeen kannettava 25 prosentin lisätulli. Näiden toimenpiteiden jatkamista koskevan täytäntöönpanoasetuksen yhteydessä on julkaistu myös uusi liite IV, jossa on määritelty vuosina 2021-2024 sovellettavat tuotekohtaiset tariffikiintiöiden määrät.

Asiasta on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa L 225 I, 25.6.2021.

Lisätietoja:

Asiakastiedotteet