Hoppa till innehåll

Meddelandekund vid import och tullagring: sök dig till testning av uppdaterade deklarationer

Utgivningsdatum 3.2.2022 9.00 | Publicerad på svenska 12.4.2022 kl. 11.31
Pressmeddelande

Uppdaterade tulldeklarationer för import och tullagring tas i bruk 24.9.2022. Uppdateringen omfattar alla import- och tullagerdeklarationer, vilket betyder att även deklarationerna för särskilda förfaranden vid import och de förenklade deklarationerna uppdateras. Meddelandekunderna ska testa de uppdaterade meddelandena med Tullen. Även alla nuvarande meddelandekunder vid import och tullagring ska ansöka om en ändring av sitt tillstånd till meddelandedeklarering.

Tidtabell för testning

Innan meddelandekunder kan ta de uppdaterade deklarationerna i bruk ska de testa dem med Tullen. Du kan söka dig till testningen fr.o.m. 3.2.2022. Testningen med Tullen börjar i juli. Tullen kommer överens med företaget om testningstidpunkterna, när ansökan har mottagits. Programvaruhusen och tjänsteleverantörerna testar deklarationerna först. Efter det testas deklarationerna av meddelandedeklaranter med eget servercertifikat. 

Meddelandekunderna ska testa och ta i bruk de uppdaterade deklarationerna för import och tullagring senast 1.11.2022. 

Hur söker jag mig till testning?

Meddelandekunderna vid import och tullagring kan söka sig till testning i tjänsten Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering. Inloggningen i tjänsten sker med Suomi.fi-koder med fullmaktskoden ”Tullklarering”. Meddelandekunder ska ha ett EORI-nummer.

Välj ny ansökan, om du tidigare inte har skickat meddelanden till det nya tullklareringssystemet (UTU). Om du redan skickar meddelanden till systemet, välj ändringsansökan.

Ansökan om testning – utländska företag

Om ett företag som ansöker om att bli meddelandekund har ett EORI-nummer som inte är finskt, ska företaget söka sig till testning med tullblankett 1092 ”Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen, UTU-systemet”. Begär blanketten på adressen edi-luvat(at)tulli.fi. 

I blankettens punkt G finns bara en del av deklarationerna uppräknade, så ange separat i punkt H, Tilläggsuppgifter, de deklarationer för vilka du ansöker om nytt tillstånd eller ändring. Ange vilka av följande du vill ta i bruk:

  • den uppdaterade meddelandestrukturen (schemat) enligt version 2.1 av meddelandebeskrivningarna för import och tullagring 
  • meddelanden vid hörande: begäran om hörande (FI430) och svar på begäran om hörande (FI446)
  • anmälan av varors ankomst (FI475)
  • aktiv förädling 
  • tillfällig införsel
  • slutanvändning
  • förenklad importdeklaration

Mera information: 
Uppdaterade meddelandebeskrivningar för import- och tullagerdeklarationer hösten 2022 har publicerats 
Guide till meddelandekunder vid import
Meddelandekund vid tullagring
UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering