Hoppa till innehåll

Kvoter för kol och syntetiskt gummi från Ryssland

Utgivningsdatum 2.3.2023 7.33 | Publicerad på svenska 2.3.2023 kl. 9.32
Pressmeddelande

Europeiska unionens tionde sanktionspaket (förordning 2023/427, EUT L 59 / 25.2.2023) har utvidgat importförbud till att omfatta produkter som genererar betydande intäkter för Ryssland med vilka landet finansierar sitt anfallskrig mot Ukraina. De utvidgade förbuden gäller oljeprodukter och förädlade produkter, såsom bitumen och syntetiskt gummi. Vissa produkter får dock importeras från Ryssland inom en kvot 26.2.2023–30.6.2024. 

Import av kol (varor enligt kapitel 2803) är tillåten inom kvot nr 098255, vars volym är 752 475 ton.

Import av syntetiskt gummi (varor enligt kapitel 4002) är tillåten inom kvot nr 098256, vars volym är  562 973 ton.

Kvoterna förvaltas enligt principen ”first come first served”, och kvottilldelning söks med tulldeklarationen.

Eftersom import utanför kvoterna är förbjuden kan varan frigöras för övergång till fri omsättning först efter att kommissionen godkänt ansökan om kvottilldelning. Om hela den ansökta mängden inte godkänns för tilldelning av kvoten ska den andel av varorna som inte fått kvottilldelning återexporteras eller placeras i ett tullager. Varorna kan flyttas genom direkt transitering till ett annat medlemsland, om det ännu finns plats i kvoten, när transiteringen inleds. När kvoten blivit fylld är import av varan förbjuden på grund av sanktionerna.  

Om import av varorna är tillåten med ett importtillstånd enligt punkt 3c i artikel 3i eller enligt artikel 12b.2 i förordning 833/2014, söks ingen kvottilldelning för varorna. 

Så här ansöker du om kvottilldelning

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen när du ansöker om kvottilldelning:

 • 120 som förmånsbehandling 
 • RU som förmånsberättigande ursprungsland
 • FIPRE som kod för ytterligare uppgifter och ”120” som dess förklaring. 
 • när din ansökan gäller kvoten med löpnummer 098255
  • välj certifikatkod K028 i Tullklareringstjänsten
  •  ange certifikatkod K028 som bifogat dokument för varuposten vid meddelandedeklarering.
 •  när din ansökan gäller kvoten med löpnummer 098256
  •  välj certifikatkod K029 i Tullklareringstjänsten
  •  ange certifikatkod K029 som bifogat dokument för varuposten vid meddelandedeklarering.

Om de importerade varorna inte ryms i kvoten kan du placera dem i ett tullager i väntan på att en ny kvot öppnas. Ange då i tulldeklarationen för tullagring koden för ytterligare uppgifter FIXXX och MRN-referensnumret för den importtulldeklaration med vilken du ansökte om kvottilldelning.

Mera information: 
Tullkvoter
Angivande av villkorskod och Taric-tilläggsnummer
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling