Hyppää sisältöön

Kiintiöt hiilelle ja synteettiselle kumille Venäjältä

Julkaisuajankohta 2.3.2023 7.33
Tiedote

Euroopan unionin kymmenes pakotepaketti (asetus 2023/427, EUVL L 59 / 25.2.2023) on laajentanut tuontikieltoja tuotteisiin, joista saatavilla tuloilla Venäjä rahoittaa hyökkäyssotaansa. Laajennetut kiellot koskevat öljytuotteita ja jalosteita, kuten bitumia ja synteettistä kumia. Eräitä tuotteita saa kuitenkin tuoda Venäjältä kiintiön puitteissa 26.2.2023–30.6.2024. 

Hiilen tuonti (ryhmän 2803 tavarat) on sallittua kiintiössä 098255, jonka määrä on 752 475 tonnia.

Synteettisen kumin tuonti (ryhmän 4002 tavarat) on sallittua kiintiössä 098256, jonka määrä on 562 973 tonnia.

Kiintiöitä hallinnoidaan ”first come first served” -menetelmällä, ja kiintiöihin haetaan tulli-ilmoituksella.

Koska tuonti kiintiöiden ulkopuolella on kielletty, tavara voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen vasta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt kiintiöpyynnön. Jos koko pyydettyä määrää ei hyväksytä kiintiöön, ilman kiintiöetua jäänyt osuus tavarasta on jälleenvietävä tai pantava tullivarastoon. Tavarat voidaan siirtää suorana kauttakuljetuksena passittamalla toiseen jäsenmaahan, jos kiintiössä on vielä tilaa, kun passitusta avataan. Kun kiintiö on täyttynyt, tavaran tuonti on pakotteiden vuoksi kielletty.  

Jos tavaroiden tuonti on sallittu asetuksen 833/2014 3 i artiklan 3 c kohdan tai 12 b artiklan 2 kohdan mukaisella tuontiluvalla, niitä ei haeta kiintiöön.  

Näin haet tavaroita kiintiöön

Ilmoita tuonnin tulli-ilmoituksessa tiedot seuraavasti, kun haet tavaroita kiintiöön:

 • etuuskohteluna 120
 • etuuskohteluun oikeuttavana alkuperämaana ”RU”
 • FIPRE-lisätietokoodi ja sen kuvauksena ”120” 
 • kun haet kiintiöön 098255
  • Tulliselvityspalvelussa valitse sertifikaattikoodi ”K028”
  • sanomalla ilmoita tavaraerän liiteasiakirjana sertifikaattikoodi ”K028”.
 • kun haet kiintiöön 098256
  • Tulliselvityspalvelussa valitse sertifikaattikoodi ”K029”
  • sanomalla ilmoita tavaraerän liiteasiakirjana sertifikaattikoodi ”K029”.

Jos tuodut tavarat eivät mahdu kiintiöön, voit laittaa tavarat tullivarastoon odottamaan uuden kiintiön avautumista. Tällöin ilmoita tullivarastoinnin tulli-ilmoituksessa FIXXX-lisätietokoodilla sen tuonnin tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero, jolla hait tavaroita kiintiöön.

Lisätietoja: 

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet