Ehtokoodin käyttö

Uudessa tulliselvityspalvelussa ei ilmoiteta ehtokoodeja. Tulliselvityspalvelussa tullietuutta haettaessa on ilmoitettava mahdolliset asiakirjat ja niiden koodit (esim. Y021).

Jos ilmoitus annetaan sanomalla, ehtokoodi ilmoitetaan tavaraerätasolla erityismaininnan lisäkoodilla XAN.

Jos ilmoitus annetaan SAD-lomakkeella, ehtokoodi ilmoitetaan lomakkeen kohdassa 44.

Taricin mukaan määrätyt tullinimikkeet tai esim. tiettyjen tullijärjestelmien käyttö vaativat ehtokoodin ilmoittamista. Tavallisesti ehto edellyttää tarvittavan asiakirjan esittämistä. Mahdollisen ehtokoodin tarpeellisuuden ja ehtojen käyttämisen edellytykset voi tarkistaa Komission ylläpitämästä TARIC-kyselyohjelmasta.

Esimerkki:
Nimike 8525 80 99 00 Norjasta. Tuotteelle on mahdollista saada tullietuutta tullijärjestelmällä 2012 (EEA) toimenpide-edellytyksin. Jos ehdot täyttyvät ja kyseinen etuuteen tarvittava asiakirja esitetään, ilmoitetaan tulli-ilmoituksella ehtokoodi B001. Mikäli asiakirjaa ei ole ilmoitetaan ehtokoodi B002, jolloin etuutta ei voida soveltaa.

TARIC-kyselyohjelman hakutulos:

Ehtokoodi ilmoitetaan SAD-lomakkeella kohdassa 44.

EDI-sanomalla ehtokoodi ilmoitetaan tavaraerätasolla erityismaininnan lisäkoodilla XAN.

Uudessa tulliselvityspalvelussa ei ilmoiteta ehtokoodeja. Tulliselvityspalvelussa tullietuutta haettaessa on ilmoitettava mahdolliset asiakirjat ja niiden koodit (esim. Y021).

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta