Rajoituksien, etuuksien ja polkumyyntitullien ilmoittaminen 

Tuojan pitää selvittää, onko tavaran tuonti rajoitettua tai vaatiiko se luvan, sekä ilmoittaa tästä tulli-ilmoituksessa esimerkiksi ehtokoodeilla ja Taric-lisäkoodeilla.

Tulliselvityspalvelu tarkistaa esimerkiksi tavaran tullinimikkeeseen kohdistuvat rajoitukset suoraan EU:n komission ylläpitämästä Taric-tietokannasta. Jos tullinimikkeeseen kohdistuu rajoituksia eikä tarvittavia lisätietoja ole ilmoitettu tulli-ilmoituksessa, ilmoituksen käsittely keskeytyy.

Tuontirajoitus tai -kielto voi perustua joko EU:n yhteisiin tai kansallisiin säädöksiin. Lue lisää tuontirajoituksista ja -kielloista sivuilla Rajoitukset ja elintarvike- ja kulutustavaravalvonta ja Uusi valvonta-asetus

Esimerkkejä tavaroille vaadittavista toimenpiteistä ja ehdoista: 

 • toimenpidekoodit (tavaran tuontia on rajoitettu)
 • lupakoodit (tuontilupa pitää ilmoittaa).

Ehtokoodilla voidaan ilmoittaa myös se, että tavaroihin sovellettavan etuuskohtelun ehdot toteutuvat. Ehtokoodi ilmoitetaan esimerkiksi silloin, kun tavaralle haetaan tulli-ilmoituksessa ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua (maaryhmä Euroopan talousalueen 2012). Tällöin ehtokoodilla Y021 ilmoitetaan, että tavaroille pystytään esittämään etuuskohteluun oikeuttava asiakirja (esim. EUR.1-tavaratodistus), joka on tulli-ilmoituksessa liitteenä. Lue lisää etuuskohteluista.

Ehtokoodin ilmoittaminen

Ilmoita ehtokoodi silloin, jos käytät tullinimikkettä tai tiettyä tullijärjestelmää, joka vaatii ehtokoodin ilmoittamisen.

Lue, millä tavoin ehtokoodi ilmoitetaan eri palveluissa tai asiointitavoissa:

Kun annat tulli-ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, voit valita sovellettavan ehtokoodin näkyvissä olevista vaihtoehdoista. Sinun ei siis tarvitse syöttää nimikkeen vaatimia ehtokoodeja erikseen. Esimerkiksi jos sinulla on asiakirja tai lupa, joka pitää esittää tavaran tuonnin yhteydessä, valitse luvan tai asiakirjan koodi ja ilmoita ”Viite”-kentässä luvan tai asiakirjan numero. Jos ilmoitetun tavaran tuonnissa ei ole rajoituksia, valitse negaatiokoodi ”Y9xx”.       

Kun annat tulli-ilmoituksen sanomalla, ilmoita ehtokoodi tavaraerän tiedoissa. Jos tuotavalle tavaralle pitää esittää lupa tai asiakirja, ilmoita tieto tavaraerän kohdassa ”Liiteasiakirjat” ilmoittamalla asiakirjan koodi ja vaadittavat tiedot. Jos ilmoitetun tavaran tuonnissa ei ole rajoituksia, ilmoita negaatiokoodi eli rajoituksen kieltävä koodi ”Y9xx” kohdassa ”Muu viite”. 

Jos käytät varamenettelyä ja annat ilmoituksen SAD-lomakkeella, ilmoita ehtokoodi lomakkeen kohdassa 44.

Taric-lisäkoodin ilmoittaminen

Taric-lisäkoodilla voidaan ilmoittaa tavaroita koskevista rajoituksista tai siitä, että haet tavaralle yrityskohtaista polkumyyntitullia.

Jos esimerkiksi tullinimikkeeseen kohdistuu yrityskohtainen polkumyyntitulli, pitää tulli-ilmoituksessa ilmoittaa tullinimikkeen lisäksi Taric-lisäkoodi. Taric-lisäkoodin perusteella Tulliselvityspalvelu määrittelee tavaralle oikean yrityskohtaisen polkumyyntitullin. Ilmoita lisäksi liiteasiakirjakoodilla (esim. D008 tai D022) tiedot siitä, että sinulla on pätevä kauppalasku. Tarkista oikea liiteasiakirjakoodi Taric-tietokannasta. Lue lisää Polkumyynti- ja tasoitetullit sekä suojatullit eli lisätullit -sivulta

CHED-tuloasiakirjan ja COI-tarkastussertifikaatin ilmoittaminen

Ilmoita CHED-tuloasiakirjan tai COI-tarkastussertifikaatin numero tuonnin tulli-ilmoituksessa omilla asiakirjakoodeillaan. Lisäksi ilmoita CHED-tuloasiakirjasta ja COI-tarkastussertifikaatista tavaran rivinumero, josta olet antamassa tulli-ilmoitusta.

Tiedot pitää ilmoittaa, kun liiteasiakirja on CHED-A-, CHED-P-, CHED-D-, CHED-PP-tuloasiakirja tai COI-tarkastussertifikaatti. Huomioi, että tullinimike voi vaatia useamman liiteasiakirjan ilmoittamisen. Ilmoita kaikki nimikkeen vaatimat asiakirjat omilla asiakirjakoodeillaan.

Jos tuomasi tavarat vaativat esimerkiksi CHED-tuloasiakirjan mutta CHED-numeroa ei ole annettu ilmoituksessa, Tulli lähettää sinulle virheilmoituksen. Jos tulli-ilmoituksessa annettu CHED-numero on virheellinen tai väärässä tilassa, tulli-ilmoitus voidaan myös hylätä. Jos tulli-ilmoituksesi hylätään tai saat virheilmoituksen, tarkista antamasi CHED-tuloasiakirjan numero ja CHED-tuloasiakirjan tila Traces-järjestelmästä.

Muista ilmoittaa CHED-PP-tuloasiakirja tulli-ilmoituksessa myös silloin, jos lähetys sisältää puista pakkausmateriaalia, jonka tuonti vaatii CHED-PP-tuloasiakirjan.

Esimerkiksi kun annat tulli-ilmoituksessa tiedot CHED-PP-tuloasiakirjasta, käytä liiteasiakirjakoodia ”C085 – Kasveja ja kasvituotteita koskeva yhteinen tuloasiakirja (CHED-PP) (sellaisena kuin se on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1715 liitteessä II olevan C jakson 2 osassa (EUVL L 261))”.

Kun annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa:

 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa liiteasiakirja oikealla asiakirjakoodilla. Anna sen kuvauksena tuloasiakirjalle saamasi viitenumero, joka näkyy Traces-järjestelmässä CHED-tuloasiakirjan kohdassa I.2.
 • Ilmoita ”Liiteasiakirjan lisätiedot” -kohdassa tuomasi tavaran rivinumero, joka näkyy CHED-tuloasiakirjan kohdassa I.31 (esim. ilmoita ”1”, jos tavarat ovat tuloasiakirjan ensimmäisellä rivillä).

Kun annat ilmoituksen sanomalla:

 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa liiteasiakirja oikealla asiakirjakoodilla. Anna sen kuvauksena tuloasiakirjalle saamasi viitenumero, joka näkyy Traces-järjestelmässä CHED-tuloasiakirjan kohdassa I.2.
 • Ilmoita ”Asiakirjan rivin numero” -kohdassa tuomasi tavaran rivinumero, joka näkyy CHED-tuloasiakirjan kohdassa I.31 (esim. ilmoita ”1”, jos tavarat ovat tuloasiakirjan ensimmäisellä rivillä).

Huomioi nämä, jotta ilmoituksesi menee läpi
    
Huomioi seuraavat asiat, jotta tulli-ilmoituksesi voidaan hyväksyä:

 • Liiteasiakirjakoodilla, jolla on pyydetty ilmoittamaan tietty CHED-tuloasiakirja, ei saa ilmoittaa muita tietoja tai asiakirjoja. 
 • Tulli-ilmoituksen ja CHED-tuloasiakirjan tietojen on oltava yhteneväiset. Esimerkiksi seuraavien tavaraerällä olevien tietojen on oltava yhteneväisiä:
  • nettopaino
  • tullinimike.
 • Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava yhtä monta tavaraerää, kuin olet antanut CHED-tuloasiakirjassa rivinumeroita.
  • Esimerkiksi tuomasi yrtit on mahdollista ilmoittaa nimikkeen mukaisesti samalla nimikkeellä eli tulli-ilmoituksessa samalla tavaraerällä. Jos olet kuitenkin ilmoittanut CHED-asiakirjassa yrtit kahdella eri rivillä, sinun pitää ilmoittaa yritit kahdella eri tavaraerällä myös tulli-ilmoituksessa.
 • Jos tuonti ei vaadi CHED-asiakirjan esittämistä, tulli-ilmoituksessa on annettava CHED-asiakirjan numeron sijaan negaatiokoodi. Negaatiokoodi on pakko ilmoittaa, jos se on valittavissa. 
  • Jos tuontisi on vapautettu asetuksen mukaisesta valvonnasta, ilmoita CHED-asiakirjan sijaan Y-alkuinen negaatiokoodi. Sen perusteella olet vapautettu CHED-asiakirjan ilmoittamisesta. (Ehto voi näkyä Fintaric-tullinimikepalvelussa seuraavasti: Jos asiakirjaa C678, tai Y978 ei ole annettu, tuonti/vienti ei ole sallittu.)
  • Jos tuontisi on vapautettu kasvinterveystodistuksen antamisesta eli tuonti ei vaadi CHED-PP-tuloasiakirjaa, negaatiokoodia ei ole valittavissa. Ilmoita kuitenkin vapautuksen syy lisätietokoodilla ”FIXXX – Muu lisätieto”.

Päivitetty 3.1.2024


Kun annat tulli-ilmoituksella tiedot CHED-tuloasiakirjasta tai COI-tarkastussertifikaatista, käytä seuraavia liiteasiakirjakoodeja:

Voit tarkistaa voimassa olevat liiteasiakirjakoodit koodistosta ”CL013G – Liiteasiakirja – tavaraerätaso”.


Kun tavaroiden tuonti vaatii CHED-tuloasiakirjan ilmoittamisen tulli-ilmoituksessa, tulli-ilmoituksen käsittely etenee näin:

 1. Tee ensin Traces-järjestelmässä CHED-tuloasiakirja, ja lähetä se valvovalle viranomaiselle. Kun olet lähettänyt ilmoituksen, CHED-tuloasiakirjan tila Traces-järjestelmässä on ”Uusi”.
 2. Ilmoita Traces-järjestelmästä saamasi CHED-tuloasiakirjan numero tulli-ilmoituksessa oikealla asiakirjakoodilla. Ilmoita myös tuomasi tavaran rivinumero, joka näkyy CHED-tuloasiakirjassa.
 3. Tulli-ilmoituksen käsittely keskeytyy, kunnes valvova viranomainen on käsitellyt CHED-tuloasiakirjan.
 4. Kun valvova viranomainen on käsitellyt CHED-tuloasiakirjan, tämä hyväksyy tai hylkää tavaroiden maahantuonnin.
  • Jos valvova viranomainen hyväksyy erän maahantuotavaksi, viranomainen vahvistaa CHED-tuloasiakirjan ja CHED-tuloasiakirjan tilaksi muuttuu ”Validoitu”.
 • Jos tavarat on siirretty hyväksyttyyn tarkastuspaikkaan (CP), alkuperäisen CHED-tuloasiakirjan tila on ”Authorized for transfer”. Kun valvova viranomainen on hyväksynyt tavarat ja lisännyt tarkastustuloksen, CHED-tuloasiakirjalle muodostuu uusi viitenumero ja tilaksi muuttuu ”Validoitu”. Korjaa tulli-ilmoitukseen CHED-tuloasiakirjan uusi viitenumero. Jos tulli-ilmoituksen korjaaminen ei onnistu, pyydä lupaa tulli-ilmoituksen korjaamiseen yhteydenottopyynnöllä tai vapaamuotoinen yhteydenotto -sanomalla. Lue lisää tulli-ilmoituksen korjaamisesta.
 • Jos osa maahantuotavista tuotteista hylätään, tulli-ilmoitus on jaettava. Tällöin CHED-tuloasiakirjan tila on ”Partially rejected.” Lue lisää tulli-ilmoituksen jakamisesta.
  • Jos valvova viranomainen hylkää tavaroiden maahantuonnin, saat viranomaiselta erilliset ohjeet, kuinka sinun pitää toimia.
 1. Tulli jatkaa tulli-ilmoituksen käsittelyä, kun CHED-tuloasiakirjan tila on ”Validoitu”.

Mistä löydän ehtokoodit ja Taric-lisäkoodit?

Voit tarkistaa Fintaric-palvelusta tai komission ylläpitämästä Taric-tietokannasta, pitääkö sinun ilmoittaa tulli-ilmoituksessa ehtokoodi tai Taric-lisäkoodi. Näet sieltä myös, mitä vaatimuksia ehtokoodin käyttämisen liittyy. Tavallisesti se edellyttää tarvittavan asiakirjan esittämistä.

Esimerkki ehtokoodin hakemisesta Fintaric-palvelussa: 

Tuot Norjasta videokameranauhurin (tullinimike 8525809900) ja haluat selvittää, mitä tullietuuden hakemiseen liittyvää ehtokoodia sinun pitää käyttää tulli-ilmoituksessa. 

Hae Fintaric-palvelussa tavaran tiedot syöttämällä ”Nimike ja kuvaus” -kenttään tavaran nimike. Avaa nimikkeen tiedot painamalla nimikkeen numeroa. Valitse sen jälkeen ”Toimenpiteet nimikkeelle” -kohdassa Norja ja valitse välilehti ”Tullit”.

Voit hakea tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua käyttämällä tullijärjestelmää 2012 (EEA). Jotta voit hakea etuutta, sinulla pitää olla etuuteen tarvittava asiakirja (esim. Norjasta saatu EUR.1-alkuperätodistus). Sinun on ilmoitettava etuuskohteluun oikeuttava asiakirja tulli-ilmoituksessa. 

Näet ehdot, kun valitset rivillä ”2012 (Euroopan Talousalue)” oikeasta reunasta ikonin, jossa on kaksi vastakkaista nuolta. Saat ehdot ja ehtokoodit näkyviin painamalla ikonia. Ehdoissa lukee ”Jos asiakirjaa Y021 ei ole annettu, toimenpidettä ei ole mahdollista käyttää!”. Sinun pitää siis ilmoittaa tulli-ilmoituksessa ehtokoodi Y021 sekä etuuskohteluun oikeuttava asiakirja, jos haet tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua.

Katso myös Fintaric-palvelun käyttöohjeet.
Esimerkki ehtokoodin hakemisesta Taric-tietokannassa: 

Tuot Norjasta videokameranauhurin (tullinimike 8525809900) ja haluat selvittää, mitä tullietuuden hakemiseen liittyvää ehtokoodia sinun pitää käyttää tulli-ilmoituksessa.

Hae tavaran tiedot Taric-tietokannasta. Kirjoita ”Tavarakoodi”-kohtaan tavaran nimike ja valitse ”Hae toimenpiteet”.

Voit hakea tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua käyttämällä tullijärjestelmää 2012 (EEA). Jotta voit hakea etuutta, sinulla pitää olla etuuteen tarvittava asiakirja (esim. Norjasta saatu EUR.1-alkuperätodistus). Sinun on ilmoitettava etuuskohteluun oikeuttava asiakirja tulli-ilmoituksessa.

Etsi kohta ”Euroopan Talousalue (EEA 2012)” ja valitse sen alta ”Näytä ehdot”. Kohdassa ”B1” on merkintä ”Y021” eli toimenpidettä voi soveltaa, kun sinulla on vaadittu asiakirja. Kohdan ”B2” mukaan jos sinulla ei ole asiakirjaa, et voi soveltaa toimenpidettä. Kohdassa ”Lisätietoja/esitetyt asiakirjat/todistukset ja luvat” kerrotaan, mikä asiakirja sinun pitää esittää. Siinä lukee ”Y021 on ETA etuuskohtelua koskeva pyyntö”. Sinun pitää siis ilmoittaa tulli-ilmoituksessa ehtokoodi Y021 sekä etuuskohteluun oikeuttava asiakirja, jos haet tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua.

Huomioi nämä

Elintarvikkeeksi tuotavien tuoreiden kasvisten, hedelmien ja marjojen maahantuonnissa on otettava huomioon kasvinterveydelliset sekä elintarvikkeiden tuontia koskevat vaatimukset. Tulli vastaa näiden tuotteiden kohdalla elintarviketurvallisuuden valvonnasta, EU:n tehostetusta tuontivalvonnasta ja kasvinterveyden valvonnasta. Huomioi, että yhteen tuotteeseen voi kohdistua useaa eri valvontaa. Selvitä ensin tuotteen tullinimike, sillä sen perusteella voit tarkistaa, mitä vaatimuksia tuotteen tuonnissa on.

Elintarviketurvallisuuden valvonta

Elintarviketurvallisuuden valvonnalla varmistetaan, että tuotava elintarvike ei sisällä haitallisia aineita, kuten hometoksiineja, raskasmetalleja tai kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Näin taataan, että tuotteet ovat turvallisia asiakkaalle. Tulli valvoo maahantuotavien kasvisten ja hedelmien turvallisuutta pistokokein. Lue lisää Tullin tekemästä elintarvike- ja kulutustavaravalvonnasta.

Kasvinterveydelliset vaatimukset

Kasvinterveydellisten vaatimuksien tarkoitus on varmistaa, että tuotavissa tuotteissa ei esiintyisi kasvintuhoajia eikä kasvitauteja. Näiden leviämistä estetään kasvinterveystodistuksella ja kasvinterveystarkastuksilla. Huomioi, että tiettyjä kasveja ja kasvituotteita ei saa tuoda EU:n ulkopuolelta ollenkaan. Tarkista kasvien ja kasvituotteiden maahantuontikiellot Ruokaviraston ohjeesta.

Tuoreille kasviksille, hedelmille ja marjoille on oltava kasvinterveystodistus. Lisäksi tuotteista on annettava ennakkoon kasvinterveydellinen tuloasiakirja (CHED-PP) Traces-järjestelmään. Traces-järjestelmän käyttöä varten tarvitaan tunnukset.

Poikkeuksena ovat ananakset, kookospähkinät, durianit, banaanit ja taatelit, joita voi tuoda ilman kasvinterveystodistusta ja CHED-PP-tuloasiakirjaa.

Voit tarkistaa Fintaric-palvelussa nimikkeen mukaista rajoituksista, vaatiiko tuote kasvinterveystodistuksen (asiakirjakoodi ”5RKE – Kasvinterveystodistus”). Huomioi, että nimikkeen mukaisista rajoituksista huolimatta kasvinterveystodistusta ei kuitenkaan vaadita esimerkiksi kuivatuilta, pakastetuilta, säilötyiltä tai muuten prosessoiduilta kasviperäisiltä elintarvikkeilta.

Lue lisää kasvinterveydellisistä vaatimuksista Tullin sivuilta tai kasvinterveydellisistä vaatimuksista Ruokaviraston sivuilta.

Tehostetun tuontivalvonnan piiriin kuuluvat elintarvikkeet

Komissio on asettanut tietyt korkean riskin elintarvikkeet tehostettuun tuontivalvontaan erillisillä asetuksilla ja päätöksillä. Asetuksissa määritellään näytteenottotiheydet ja mahdolliset asiakirjavaatimukset. Lue lisää elintarvikkeiden tehostetusta tuontivalvonnasta.

Tarkista ennen tuontia, kuuluvatko tuomasi kasvikset, hedelmät ja marjat tehostettuun tuontivalvontaan. Tehostettu tuontivalvonta näkyy Fintaric-palvelussa, kun katsot nimikkeen ja alkuperämaan mukaiset rajoitukset. Fintaric-palvelun kautta pääset myös näkemään tuotetta koskevan ajantasaisen lainsäädännön. Jos tuot esimerkiksi marjoja, tuotteeseen voi kohdistua lisäksi säteilyvalvontaa. Huomioi, että et näe tätä Fintaric-palvelusta, vaan tarkista aina erikseen, kohdistuuko tuotteeseen säteilyvalvontaa asetuksesta 2020/1158.

Tehovalvonnan alaisista tuotteista pitää antaa ennakkoon tehovalvottavien tuotteiden tuloasiakirja (CHED-D) Traces-järjestelmään. Lue lisää elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan ennakkokyselystä. 

Esimerkki: Yritykseni aikoo tuoda tuoreita appelsiineja Egyptistä.

 • Selvitä tuotteen nimike esimerkiksi Fintaric-palvelusta.
 • Selvitä, onko tuotteella kasvinterveydellisiä vaatimuksia. Tarkista Fintaric-palvelusta nimikkeen ja alkuperämaan mukaiset ehdot. Nimikkeen mukaisissa rajoituksissa on asiakirjakoodivaatimus ”5RKE – Kasvinterveystodistus”, eli tuotteelle vaaditaan kasvinterveystodistus sekä kasvinterveydellinen tuloasiakirja (CHED-PP). Kasvinterveystodistus on oltava aina, sillä kasvinterveysvalvonnassa ei ole poikkeuksia.
 • Selvitä, kohdistuuko tuotteeseen kasvinterveysvalvonnan lisäksi EU:n tehovalvontaa. Tarkista Fintaric-palvelusta nimikkeen ja alkuperämaan mukaiset ehdot. Nimikkeen mukaisissa rajoituksissa on asiakirjakoodivaatimus ”C678 – Yhteinen tuloasiakirja (CHED-D)”, eli tuote on tehovalvonnan piirissä ja sen tuonti vaatii tehovalvottavien tuotteiden tuloasiakirjan (CHED-D). Varmista vielä, kuuluuko tuote esimerkiksi asetuksen mukaiseen poikkeukseen, jolloin CHED-D-tuloasiakirjaa ei vaaditakaan (esim. jos tuotava määrä on pieni tai tavaran käyttötarkoitus sallii tuonnin ilman tuloasiakirjaa).
 • Hanki tunnukset Traces-järjestelmään ja hae oikeudet CHED-PP ja CHED-D-tuloasiakirjoihin.
 • Tarkista, mitä kautta tuotteet voi tuoda Suomeen. Katso hyväksytyt rajatarkastusasemat (BCP). Tarvittaessa hae varastollesi muun valvontapisteen (CP) asemaa.
 • Tarkista lisäksi, onko tuotteen tuonnissa muita asiakirjavaatimuksia (esim. todistus radioaktiivisuusanalyysista tai analyysitodistus). Katso tarkemmat ohjeet tehovalvottavien tavaroiden tuonnista.

Materiaalit ja tarvikkeet, jotka ovat tai ne on tarkoitettu olemaan kosketuksissa elintarvikkeeseen, ovat niin sanottuja kontaktimateriaaleja (esim. elintarvikepakkaukset, aterimet, kattilat ja mukit). Lainsäädännöllisesti ne rinnastetaan elintarvikkeisiin, vaikka niistä puhutaan kulutustavaroina. Tällaisia tavaroita koskevat soveltuvat osat elintarvikelainsäädännöstä.

Elintarviketurvallisuus

Tulli valvoo kontaktimateriaalien turvallisuutta pistokokein. Lue lisää Tullin tekemästä elintarvike- ja kulutustavaravalvonnasta. Tuontitullauksen nopeuttamiseksi voit itse tehdä näytteenoton ennakkokyselyn, jos tuotavasta erästä on lasku ja pakkauslista. Lue lisää elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan ennakkokyselystä.

Varaudu siihen, että sinun pitää pyydettäessä esittää näytteisiin liittyvät vaatimustenmukaisuusilmoitukset ja testiraportit. Katso lisätiedot asetuksesta elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EY) N:o 1935/2004.

Tehovalvonnan piiriin kuuluvat kontaktimateriaalit

Tarkista, kuuluvatko tuomasi elintarvikekontaktimateriaalit EU:n tehovalvonnan piiriin. Rajoitus näkyy Fintaric-palvelussa, kun katsot nimikkeen ja alkuperämaan mukaiset rajoitukset.

Esimerkki: Tuot melamiinimuovista valmistettuja astioita Kiinasta.

 • Tarkista Fintaric-palvelusta nimikkeen ja alkuperämaan mukaiset rajoitukset. Koska tuotteeseen kohdistuu EU:n tehovalvontaa, nimikkeen kohdalla rajoituksissa on asiakirjavaatimus ”C060 – Ilmoitus on annettava kaikista lähetyksistä, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 284/2011 soveltamisalaan”. Asetus koskee Kiinasta ja Hongkongin erityishallintoalueelta peräisin olevien tai niistä lähetettyjen polyamidista tai melamiinista valmistettujen muovisten taloustavaroiden tuontia.
 • Melamiinimuovista valmistettujen astioiden tuonti vaati asetuksen mukaisen vakuutuslomakkeen ja laboratorioselosteen. Laboratorioselosteesta on käytävä ilmi, ettei tuotteista vapaudu liikaa formaldehydiä. Toimita vaadittavat asiakirjat ennakkoon Tullille. Katso tarkemmat ohjeet tehovalvottavien tavaroiden tuonnista.

Kokonaan kielletyt kontaktimateriaalit

Huomioi, että esimerkiksi bambu- tai riisijauhoa tai muita hyväksymättömiä kasvikuituja sisältävien muovisten elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonti on kokonaan kiellettyä. Lue lisää kielletyistä kasvikuituja sisältävistä muovituotteista Ruokaviraston sivuilta.

Lue lisää:


Tulli valvoo kulutustavaroiden maahantuontia. Valvonta voi tarkoittaa kulutustavaroiden tuoteturvallisuuden valvontaa tai vaatimustenmukaisuuden valvontaa. 

Tarkastus voidaan tehdä asiakirjatarkastuksena, fyysisenä tavaroiden tarkastamisena tai tutkimalla erästä otettuja näytteitä laboratoriossa. Jos tuomiisi tavaroihin kohdistetaan tuoteturvallisuusvalvontaa, voit tehdä ennen tavaroiden maahantuontia ennakkokyselyn ja selvittää, kohdistuuko tuontiin näytteenottoa. 

Tuoteturvallisuuden valvonta

Tulli kohdistaa tuoteturvallisuusvalvontaa tiettyihin kuluttajille suunnattuihin tavaroihin. Tällaisia tavaroita ovat esimerkiksi lelut, kosmeettiset valmisteet, metalliset korut sekä ihon kanssa kosketukseen tulevat tuotteet, kuten vaatteet tai nahkakäsineet. Esimerkiksi kosmetiikan maahantuojan on huolehdittava, että valmisteiden etiketit ovat suomen- ja ruotsinkieliset. Valvonta kohdennetaan tuotteisiin riskiarvion perusteella, joten kaikkia tuontieriä ei tutkita.

Tarkista, kuuluuko tuomasi tavara Tullin valvomiin kulutustavaroihin.

Vaatimustenmukaisuuden valvonta

Ensisijainen vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta on valmistajilla, maahantuojilla ja myyjillä. Maahantuojan on selvitettävä, millaisia vaatimuksia tuotavaan tuotteeseen kohdistuu. Valvontatoimien yhteydessä asiakas on velvollinen toimittamaan Tullille vaaditut tiedot ja asiakirjat. 

Tuoduilla tavaroilla voi olla näiden lisäksi muita vaatimuksia ja maahantuojalla voi olla velvollisuuksia, jotka maahantuojan on selvitettävä tuoteryhmästä vastaavalta markkinavalvontaviranomaiselta. Esimerkiksi tietyillä tuotteilla, kuten leluilla, pitää olla CE-merkintä. Lue lisää CE-merkinnästä (Tukes.fi).

Lue lisää tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta. 

Ennen tavaroiden saapumista maahan

Voit tehdä Tullin kuluttajansuojelulle näytteenoton ennakkokyselyn kaikista Tullin tuoteturvallisuusvalvonnan piiriin kuuluvista elintarvikkeista ja kulutustavaroista. Tullin kuluttajansuojatarkastajat päättävät ennakkokyselyn perusteella maahantuotavien lähetysten näytteenotoista jo ennen tavaran saapumista ja tullimenettelyyn asettamista. Lue lisää elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan ennakkokyselystä ja -ilmoituksesta.

Kun tavarat saapuvat maahan

Jos olet tehnyt ennakkokyselyn, ilmoita tulli-ilmoituksessa tavaraerän lisätiedoissa Tullin kuluttajansuojelun antama vastaus ennakkokyselyyn, päiväys, viite ja kuluttajasuojatarkastajan nimi. Kun teet tulli-ilmoituksen SAD-lomakkeella, ilmoita sama tieto kohdassa 44.

Jos tuontierästä ei ole tehty ennakkokyselyä ennen tulli-ilmoituksen tekoa, kuluttajansuojelun tarkastajat päättävät näytteenoton tarpeen vasta kun tulli-ilmoitus annetaan. Tämä saattaa viivästyttää tulli-ilmoituksen käsittelyä ja lähetyksen luovuttamista.

Tulli-ilmoitukseen kannattaa liittää kauppalasku ja muut asiakirjat valmiiksi.

Kun erään ei kohdisteta tarkastusta tai näytteenottoa

Jos erään ei kohdisteta tarkastusta, näytteenottoa tai muita toimenpiteitä, Tulli vahvistaa tullaukselle luovutuspäätöksen. Ilmoitta ennakkokyselyn tulos tulli-ilmoituksessa esimerkiksi seuraavasti: ”FIXXX Ei näytteitä, 1.7.2013, viite 123456, kuluttajansuojatarkastajan nimi”.

Kun erään kohdistetaan tarkastus tai näytteenotto

Muista lisäksi ilmoittaa FICON–lisätietokoodilla tieto näytteenotosta, jos olet tehnyt ennakkokyselyn. Jos ennakkokyselyyn saamasi vastaus on esimerkiksi ”näytteet otetaan”, ilmoita FICON-lisätietokoodilla ennakkokyselyyn saamasi vastauksen lisäksi siirtolupapyyntö esimerkiksi seuraavasti: ”FICON Näytteet otetaan, 1.7.2013, viite 12356, kuluttajansuojatarkastajan nimi ja siirtolupa tarkastuspaikalle”.

Nopeutat tulli-ilmoituksen käsittelyä, kun annat tulli-ilmoituksessa valmiiksi tarkastuspaikkana paikan, jonne siirtolupa voidaan antaa. Kun erään kohdistetaan fyysinen tarkastus tai näytteenotto, se voidaan tehdä tulli-ilmoituksessa ehdotetussa paikassa, jos paikka on soveltuva tarkastukseen. Lue lisää sijaintipaikan ja tarkastuspaikan ilmoittamisesta Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.

Siirtoa tarkastuspaikalle pyydetään tulli-ilmoituksessa ja lupa siirrolle myönnetään siirtoluvalla. Siirtoluvan saaneet tavarat voidaan purkaa kuljetusvälineestä siirtoluvan mukaiseen paikkaan, mutta ne on pidettävä erillään muista tavaroista. Näytteenotto tai tarkastus toteutetaan siirtoluvassa mainittujen ohjeiden mukaisesti.

Ilmoituksen voi jakaa, jos vain osaan tavaroista kohdistuu näytteenotto ja jos Tulli on antanut luvan ilmoituksen jakamiseen. Jos tulli-ilmoitus jaetaan,

 • ne tavarat, joihin ei kohdistu näytteenottoa, voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.
 • ne tavarat, joihin kohdistuu näytteenotto, voidaan siirtää tarkastuspaikalle siirtoluvalla.

Kun tarkastuksen tai tutkimuksen tulokset on saatu ja erä on hyväksytty maahantuotavaksi, Tulli vahvistaa tuontierälle luovutuspäätöksen.

Jos tarkastuksessa tai tutkimuksessa on havaittu määräystenvastaisuuksia, jotka estävät tavaroiden maahantuonnin, luovutuspäätöstä ei vahvisteta, ja toimijan on välittömästi ryhdyttävä Tullin ilmoituksen mukaisiin toimiin tavaroiden palauttamiseksi, hävittämiseksi tai kunnostamiseksi. Toimi aina Tullin antamien ohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi tavaroiden jälleenvienti takaisin myyjälle vaatii aina luvan Tullilta. Lisätietoa tavaroiden hävittämisestä kaupallisessa liikenteessä.