Ehtokoodin ja Taric-lisäkoodin ilmoittaminen

Tuojan pitää selvittää, onko tavaran tuonti rajoitettua tai vaatiiko se luvan, sekä ilmoittaa tästä tulli-ilmoituksessa esimerkiksi ehtokoodeilla ja Taric-lisäkoodeilla.

Tulliselvityspalvelu tarkistaa esimerkiksi tavaran tullinimikkeeseen kohdistuvat rajoitukset suoraan EU:n komission ylläpitämästä Taric-tietokannasta. Jos tullinimikkeeseen kohdistuu rajoituksia eikä tarvittavia lisätietoja ole ilmoitettu tulli-ilmoituksessa, ilmoituksen käsittely keskeytyy.

Tuontirajoitus tai -kielto voi perustua joko EU:n yhteisiin tai kansallisiin säädöksiin. Lue lisää tuontirajoituksista ja -kielloista sivuilla Rajoitukset ja elintarvike- ja kulutustavaravalvonta ja Uusi valvonta-asetus

Esimerkkejä tavaroille vaadittavista toimenpiteistä ja ehdoista: 

  • toimenpidekoodit (tavaran tuontia on rajoitettu)
  • lupakoodit (tuontilupa pitää ilmoittaa).

Ehtokoodilla voidaan ilmoittaa myös se, että tavaroihin sovellettavan etuuskohtelun ehdot toteutuvat. Ehtokoodi ilmoitetaan esimerkiksi silloin, kun tavaralle haetaan tulli-ilmoituksessa ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua (maaryhmä Euroopan talousalueen 2012). Tällöin ehtokoodilla Y021 ilmoitetaan, että tavaroille pystytään esittämään etuuskohteluun oikeuttava asiakirja (esim. EUR.1-tavaratodistus), joka on tulli-ilmoituksessa liitteenä. Lue lisää etuuskohteluista.

Ehtokoodin ilmoittaminen

Ilmoita ehtokoodi silloin, jos käytät tullinimikkettä tai tiettyä tullijärjestelmää, joka vaatii ehtokoodin ilmoittamisen.

Lue, millä tavoin ehtokoodi ilmoitetaan eri palveluissa tai asiointitavoissa:

Kun annat tulli-ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, voit valita sovellettavan ehtokoodin näkyvissä olevista vaihtoehdoista. Sinun ei siis tarvitse syöttää nimikkeen vaatimia ehtokoodeja erikseen. Esimerkiksi jos sinulla on asiakirja tai lupa, joka pitää esittää tavaran tuonnin yhteydessä, valitse luvan tai asiakirjan koodi ja ilmoita ”Viite”-kentässä luvan tai asiakirjan numero. Jos ilmoitetun tavaran tuonnissa ei ole rajoituksia, valitse negaatiokoodi ”Y9xx”.       

Kun annat tulli-ilmoituksen sanomalla, ilmoita ehtokoodi tavaraerän tiedoissa. Jos tuotavalle tavaralle pitää esittää lupa tai asiakirja, ilmoita tieto tavaraerän kohdassa ”Liiteasiakirjat” ilmoittamalla asiakirjan koodi ja vaadittavat tiedot. Jos ilmoitetun tavaran tuonnissa ei ole rajoituksia, ilmoita negaatiokoodi eli rajoituksen kieltävä koodi ”Y9xx” kohdassa ”Muu viite”. 

Kun annat erityismenettelyjen tulli-ilmoituksen Yritysasiakkaiden erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa (ITU) tai sanomalla, ilmoita ehtokoodi tavaraerän tiedoissa. Jos tuotavalle tavaralle pitää esittää lupa tai asiakirja, ilmoita tieto tavaraerän kohdassa ”Liiteasiakirjat” ilmoittamalla asiakirjan koodi ja vaadittavat tiedot. Jos ilmoitetun tavaran tuonnissa ei ole rajoituksia, ilmoita negaatiokoodi eli rajoituksen kieltävä koodi tavaraerän ”Lisätiedot”-kohdassa lisätietokoodilla XAN ja ehtokoodilla ”Y9xx”.

Jos käytät varamenettelyä ja annat ilmoituksen SAD-lomakkeella, ilmoita ehtokoodi lomakkeen kohdassa 44.

Taric-lisäkoodin ilmoittaminen

Taric-lisäkoodilla voidaan ilmoittaa tavaroita koskevista rajoituksista tai siitä, että haet tavaralle yrityskohtaista polkumyyntitullia.

Jos esimerkiksi tullinimikkeeseen kohdistuu yrityskohtainen polkumyyntitulli, pitää tulli-ilmoituksessa ilmoittaa tullinimikkeen lisäksi Taric-lisäkoodi. Taric-lisäkoodin perusteella Tulliselvityspalvelu määrittelee tavaralle oikean yrityskohtaisen polkumyyntitullin. Ilmoita lisäksi liiteasiakirjakoodilla (esim. D008 tai D022) tiedot siitä, että sinulla on pätevä kauppalasku. Tarkista oikea liiteasiakirjakoodi Taric-tietokannasta. Lue lisää Polkumyynti- ja tasoitetullit sekä suojatullit eli lisätullit -sivulta

Mistä löydän ehtokoodit ja Taric-lisäkoodit?

Voit tarkistaa Fintaric-palvelusta tai komission ylläpitämästä Taric-tietokannasta, pitääkö sinun ilmoittaa tulli-ilmoituksessa ehtokoodi tai Taric-lisäkoodi. Näet sieltä myös, mitä vaatimuksia ehtokoodin käyttämisen liittyy. Tavallisesti se edellyttää tarvittavan asiakirjan esittämistä.

Esimerkki ehtokoodin hakemisesta Fintaric-palvelussa: 

Tuot Norjasta videokameranauhurin (tullinimike 8525809900) ja haluat selvittää, mitä tullietuuden hakemiseen liittyvää ehtokoodia sinun pitää käyttää tulli-ilmoituksessa. 

Hae Fintaric-palvelussa tavaran tiedot syöttämällä ”Nimike ja kuvaus” -kenttään tavaran nimike. Avaa nimikkeen tiedot painamalla nimikkeen numeroa. Valitse sen jälkeen ”Toimenpiteet nimikkeelle” -kohdassa Norja ja valitse välilehti ”Tullit”.

Voit hakea tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua käyttämällä tullijärjestelmää 2012 (EEA). Jotta voit hakea etuutta, sinulla pitää olla etuuteen tarvittava asiakirja (esim. Norjasta saatu EUR.1-alkuperätodistus). Sinun on ilmoitettava etuuskohteluun oikeuttava asiakirja tulli-ilmoituksessa. 

Näet ehdot, kun valitset rivillä ”2012 (Euroopan Talousalue)” oikeasta reunasta ikonin, jossa on kaksi vastakkaista nuolta. Saat ehdot ja ehtokoodit näkyviin painamalla ikonia. Ehdoissa lukee ”Jos asiakirjaa Y021 ei ole annettu, toimenpidettä ei ole mahdollista käyttää!”. Sinun pitää siis ilmoittaa tulli-ilmoituksessa ehtokoodi Y021 sekä etuuskohteluun oikeuttava asiakirja, jos haet tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua.

Katso myös Fintaric-palvelun käyttöohjeet.

 

Esimerkki ehtokoodin hakemisesta Taric-tietokannassa: 

Tuot Norjasta videokameranauhurin (tullinimike 8525809900) ja haluat selvittää, mitä tullietuuden hakemiseen liittyvää ehtokoodia sinun pitää käyttää tulli-ilmoituksessa.

Hae tavaran tiedot Taric-tietokannasta. Kirjoita ”Tavarakoodi”-kohtaan tavaran nimike ja valitse ”Hae toimenpiteet”.

Voit hakea tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua käyttämällä tullijärjestelmää 2012 (EEA). Jotta voit hakea etuutta, sinulla pitää olla etuuteen tarvittava asiakirja (esim. Norjasta saatu EUR.1-alkuperätodistus). Sinun on ilmoitettava etuuskohteluun oikeuttava asiakirja tulli-ilmoituksessa.

Etsi kohta ”Euroopan Talousalue (EEA 2012)” ja valitse sen alta ”Näytä ehdot”. Kohdassa ”B1” on merkintä ”Y021” eli toimenpidettä voi soveltaa, kun sinulla on vaadittu asiakirja. Kohdan ”B2” mukaan jos sinulla ei ole asiakirjaa, et voi soveltaa toimenpidettä. Kohdassa ”Lisätietoja/esitetyt asiakirjat/todistukset ja luvat” kerrotaan, mikä asiakirja sinun pitää esittää. Siinä lukee ”Y021 on ETA etuuskohtelua koskeva pyyntö”. Sinun pitää siis ilmoittaa tulli-ilmoituksessa ehtokoodi Y021 sekä etuuskohteluun oikeuttava asiakirja, jos haet tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua.