Hoppa till innehåll

Importförtullningen av diplomatförsändelser som anländer till utländska beskickningar som frakt ska göras elektroniskt från och med 1.6.2021

Utgivningsdatum 21.4.2021 11.11
Pressmeddelande

Importdeklarationerna för diplomatförsändelser som anländer till utländska beskickningar i Finland som fraktförsändelser ska inges elektroniskt till Tullen från och med 1.6.2021. Samtidigt upphör användningen av SAD-blanketter i pappersform vid beskickningarnas importdeklarering; man kan alltså inte längre lämna in sådana till tullkontoren. Ändringen hänför sig till förnyandet av importtulldeklarationerna.

Beskickningarna kan fr.o.m. 1.6 inge elektroniska importdeklarationer i importförtullningstjänsten för företag eller befullmäktiga ett ombud att göra förtullningarna. Notera att man identifierar sig med Suomi.fi-identifikation i importförtullningstjänsten och att man också behöver ett EORI-nummer.

En försändelse som är adresserad till en diplomatisk representant eller till en familjemedlem i dennes hushåll kan även framöver tullklareras vid ett tullkontor eller genom att befullmäktiga ett ombud att göra förtullningen.

Uppgifter som behövs vid förtullningen


Uppgifterna som behövs vid förtullningen finns i fraktsedeln och ankomstavin för försändelsen. Till förtullningen av en diplomatförsändelse som innehåller varor ska bifogas ett av utrikesministeriet bestyrkt intyg om varornas skattefrihet (s.k. ”franskt papper”).

Lagerhavaren överlåter diplomatförsändelsen mot ett beslut om frigörande. Om diplomatförsändelsen levereras av ett expressfraktföretag eller Posten så skickar Tullens system beslutet om frigörande elektroniskt till lagerhavaren.

Stöd för e-tjänster


Stödet för e-tjänster hjälper beskickningarna med ifyllandet av deklarationen via telefon på numret 0295 5207, må–fr kl. 8–18. Privatpersoner får rådgivning via telefon på numret 0295 5206, må–fr kl. 8–18.
 

Mera information: Diplomaters flyttgods - Tullen

Kundmeddelande