Diplomaters flyttgods

Diplomater får föra in sina flyttsaker tull- och skattefritt förutsatt att det upprättats en packlista över varorna och att flyttaren har en diplomatstatus som bekräftats av utrikesministeriet. Detta gäller bara utländska diplomater.

Finländska diplomater som återvänder till Finland hart ingen diplomatstatus i Finland. De ska fylla i tullblankett 45r.

Varor som förs in av diplomater

Varor som förs in är tullfria om de kommer till främmande makters diplomatiska representationer och andra representationer i samma ställning eller till konsulära kanslier i Finland för officiellt bruk.

Varorna är också tullfria om de kommer till diplomater, konsuler eller till den tekniska personalen samt till deras familjemedlemmar för personligt bruk. För varorna ska man i samband med för tullningen visa upp ett s.k. ”franskt papper” som bestyrkts av utrikesministeriet. Du kan förtulla diplomatvaror exempelvis vid ett tullkontor.

Förtullning av fordon

Utrikesministeriet skriver ett utlåtande om den som tar fordonet i bruk och om införseln av fordonet, s.k. franskt papper, för att användas vid förtullning och beskattning.

Fordonen är tullfria och mervärdesskattefria för utländska diplomater i Finland och för deras familjemedlemmar.

Tull- och momsfria är också fordon som kommer till utländska representationer eller konsulära kanslier för officiellt bruk. Också medlemmarna i den utländska administrativa och tekniska personalen i representationer får föra in ett fordon tull- och momsfritt för sina familjers bruk.

Tull- och momsfriheten förutsätter att fordonet inte säljs, hyrs ut eller överlåtas till någon annan än en representation eller en person som är berättigad till motsvarande tull- och momsfrihet förrän tidsfristen på tre år har gått ut. Efter tre år kan fordonet säljas tull- och momsfritt till vem som helst.

Om den som använt fordonet flyttar ut från Finland och säljer fordonet till någon annan än en representation eller en person som är berättigad till motsvarande tull- och momsfrihet förrän tidsfristen på tre år har gått ut:

  • ska en trettiosjättedel av det fulla tull- och momsbeloppet betalas för varje hel eller ofullständig månad som återstår av den tre år långa tiden för sälj- och överlåtelseförbudet (36 månader). 

Utrikesministeriet utfärdar ett säljtillstånd med vilket bekräftas att diplomaten lämnat landet.

Varor som förs ut av diplomater

Tullformaliteterna gällande transport av varor som tillhör medlemmar av diplomatisk personal grundar sig på Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.

För diplomatvaror som transporteras som frakt ska en elektronisk exportdeklaration lämnas in. Exportdeklarering gäller inte varor som medlemmar av diplomatisk personal för med sig.

Försändelser som omfattas av diplomatiskt skydd kan klassificeras med en enda varukod, 9905 00 00. Som varornas värde anges varornas nominella värde. Statusen för ifrågavarande varor anges med den nationella förfarandekoden 7VF (Varor avsedda för diplomatbruk eller liknande) på varupostnivå i exportdeklarationen. Dessutom anges på deklarationsnivå tilläggskoden för särskild upplysning FIXXX (Annan tilläggsuppgift) samt ”Diplomatic Mail”, eller för försändelser till Förenta Staterna (Los Angeles) och Nigeria (Abuja), ”Diplomatic Pouch”.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning