Hoppa till innehåll

Importtulldeklarationerna för företag förnyas i april 2021

Utgivningsdatum 9.11.2020 10.00 | Publicerad på svenska 9.11.2020 kl. 10.01
Pressmeddelande

Importtulldeklarationerna som inges till Tullen förnyas under de kommande åren. Målet är att i april 2021 ta i bruk företagens nya deklarationer för varor som importeras från länder utanför EU samt s.k. skattegränsdeklarationer för varor som förs in från ett område som hör till EU:s tullområde men inte dess skatteområde. Det exakta datumet för ibruktagandet av deklarationerna fastställs senare. De förnyade tulldeklarationerna ska inges antingen via den nya tullklareringstjänsten eller som meddelandedeklarationer till Tullens nya tullklareringssystem.

Importtulldeklarationerna förnyas stegvis

I april 2021 förnyas standardtulldeklarationen för import, som inges när varor som importerats från ett land utanför EU övergår till fri omsättning i Finland. Den nya deklarationen används när tullförfarandekoden är 40 eller 01, 07, 42, 45, 61, 63 eller 68. Standardtulldeklarationen, som inges i en fas, ska användas när man söker tullkvoter eller tillämpar tillstånd till uppgift som saknas.

De förenklade tulldeklarationerna, som inges i två faser, förnyas senare i slutet av år 2021. Av deklarationerna för särskilda förfaranden förnyas då också deklarationerna för aktiv förädling, tillfällig införsel och slutanvändning.

Skattegränsdeklarationerna förnyas också

I april 2021 förnyas också företagens tulldeklarationer för de unionsvaror som

  • förs in till Finland från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde, t.ex. Kanarieöarna
  • införs från ett annat EU-land över skattegränsen till Åland
  • transporteras över skattegränsen mellan Åland och övriga Finland.

Företag som är registrerade skattegränskunder kan dock även därefter inge sammandragsdeklarationer över godstrafiken mellan Åland och övriga Finland till den nuvarande deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA).

Privatpersoner ska däremot redan från och med februari 2021 inge deklarationerna över godstrafiken mellan Åland och övriga Finland till Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

Meddelandekund: ta i bruk de förnyade deklarationerna senast 31.5.2021

Meddelandekunderna kan ta i bruk de förnyade importtulldeklarationerna i april 2021. Deklarationerna ska motsvara meddelandebeskrivningarna för import, andra fasen och deklarationerna kan endast inges genom direkt meddelandedeklarering. Meddelandekunderna ska övergå till att använda de förnyade deklarationerna för övergång till fri omsättning senast 31.5.2021.

För att ett företag ska få börja inge deklarationer med meddelanden, måste man först ansöka om tillstånd för detta hos Tullen via tjänsten Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering. Även nuvarande meddelandekunder ska ansöka om tillståndet. Programvaruhus, tjänsteleverantörer och de meddelandekunder som själv förmedlar sina meddelanden från sin egen server till Tullen, ska testa de nya deklarationerna med Tullen. Tullen kommer överens med företaget om testningstidpunkterna. De företag som anlitar en tjänsteleverantör för generering och förmedling av meddelanden, behöver inte testa de nya meddelandena med Tullen.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering