Suomi.fi-identifikation

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter är en tjänst som erbjuds av Befolkningsregistercentralen (BRC) och Medborgarrådgivningen stöder användarna.

Följande identifieringsmetoder används vid Suomi.fi-identifikation:

  • nätbankskoder
  • mobilcertifikat
  • certifikatkort.

Så här fungerar identifieringen

När används endast Suomi.fi-identifikation?

Suomi.fi-identifikation används alltid vid inloggning till tjänsten. Om företagets verkställande direktör eller en annan person med firmateckningsrätt bläddrar i, bereder eller söker tillstånd själv, behöver denne inte Suomi.fi-fullmakt, utan det räcker med Suomi.fi-identifikation eftersom hen på basis av sin status har rätt att sköta tillståndsärenden.

När behövs också Suomi.fi-fullmakt?

Suomi.fi-fullmakt behövs alltid när någon annan anställd vid företaget än den verkställande direktören vill bläddra i, bereda eller söka unionstillstånd. Verkställande direktören ska ge dylika andra anställda fullmakt att sköta företagets tullärenden.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter för tullärenden

Användarstöd:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Medborgarrådgivning, tfn 0295 000, [email protected]
Tullärenden: Tullen, yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi, tfn 0295 020 50


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag