Suomi.fi-identifikation

Suomi.fi-identifikation används alltid vid inloggning till tjänsten. Suomi.fi-identifikation och -fullmakter är en tjänst som erbjuds av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Medborgarrådgivningen stöder användarna.

If you have a Finnish personal identity code, you can identify yourself with 

  • nätbankskoder
  • mobilcertifikat (dvs. med en mobiltelefon vars SIM-kort har försetts med ett mobilcertifikat) eller med
  • certifikatkort (identitetskort utfärdat av polisen, organisationskort utfärdat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller  yrkeskort för social- och hälsovården).

Om det inte är mögligt för dig att uträtta tullärenden med identifiering kan du sköta ärenden hos oss på alternativa sätt eller anlita ett ombud, t.ex. speditionsfirma eller posten. Varor kan inte förtullas per telefon eller e-post.

När används endast Suomi.fi-identifikation?

Om företagets verkställande direktör eller en annan person med firmateckningsrätt bläddrar i, bereder eller söker tillstånd själv, behöver denne inte Suomi.fi-fullmakt, utan det räcker med Suomi.fi-identifikation eftersom hen på basis av sin status har rätt att sköta tillståndsärenden. Undantag: Detta gäller inte för ombudets verkställande direktör.

Information om identifikation
Läs mer om Suomi.fi-fullmakterna

Användarstöd

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter:

  • Kundtjänst för företag och organisationer, må - fr kl. 10 - 15, tfn 0295 53 5115. Utanför andra tider: organisaatiopalvelut(at)dvv.fi.
  • Medborgarrådgivning, må - fr 8 - 21 och lö 9 - 15, tfn 0295 000, serviceradgivare@medborgarradgivning.fi

Tullärenden:

  • Tullen, yritysneuvonta(at)tulli.fi, tfn 0295 5202, må - fr 8 - 16