Hoppa till innehåll

Hjälpmedel för programutvecklare och ingivare av transiteringsdeklarationer för uppskattning av skatter och tullar som uppbärs

Utgivningsdatum 2.10.2023 10.00 | Publicerad på svenska 11.10.2023 kl. 9.23
Pressmeddelande

Ingivandet av transiteringsdeklarationer ändras 18.11.2023. Den som upprättar transiteringsdeklarationen ska i fortsättningen i transiteringsdeklarationen ange beloppet som ska täckas, dvs. det belopp av skatter och tullar som motsvarar det faktiska tull- och skatteansvaret. Genomsnittlig engångsreservering kommer inte längre att användas. Om varans faktiska värde inte är känt, kan du utnyttja Tullens hjälpmedel för uppskattning av skatte- och tullbeloppen.

Använd Tullens webbsida Genomsnittliga priser vid import eller Fintarics beräkningsfunktion

På webbsidan Genomsnittliga priser vid import publicerar Tullen regelbundet varukodsspecifika genomsnittliga priser för importerade produkter. I tabellen med genomsnittliga priser kan du kontrollera det genomsnittliga priset på en motsvarande vara och utifrån detta beräkna garantibeloppet som krävs. Tabellen med genomsnittliga priser publiceras i xlsx-format och priserna grundar sig på föregående tolvmånadersperiod. Tabellen kan inte laddas ned i xml-format.

Du kan också använda Fintarics beräkningsfunktion för att göra en uppskattning av beloppet av skatter och tullar. Välj på tjänstens startsida ”Beräkna” och sedan som förfarande ”Transitering”. Välj dagens datum som dag och ange varukod. Som land ska du välja varornas ursprungsland. Tjänsten beräknar alltid tullarna utifrån den största möjliga varukodsspecifika tullen som tillämpas på landet enligt dåvarande uppgifter. Du kan lämna tullvärdet tomt och endast ange nettovikten i kilogram, varvid tjänsten använder Tullens tabell med genomsnittliga priser som varans värde. Välj avslutningsvis mervärdesskattesats, varefter tjänsten gör en uppskattning av tull- och skattebeloppen enligt det genomsnittliga priset. För punktskattepliktiga produkter ska man också ange nödvändiga skatteuppgiftskoder (t.ex. punktskatt på alkoholdrycker, punktskatt på dryckesförpackningar, punktskatt på läskedrycker) och de tilläggsuppgifter som dessa förutsätter.

Du kan också använda dessa Tullens hjälpmedel vid uppföljningen av referensbeloppet för garantin.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering