Genomsnittliga priser vid import

På den här sidan publicerar vi regelbundet varukodsspecifika genomsnittliga priser för importerade produkter. Med hjälp av priserna kan du uppskatta beloppet av tullar och skatter för importerade produkter av samma typ.

Uppskattningen av tullar och skatter kan t.ex. utnyttjas 

  • av innehavaren av tillstånd till samlad garanti vid uppföljningen av referensbeloppet för lagring
  • av innehavaren av tillstånd till samlad garanti vid transitering vid uppföljningen av referensbeloppet för lagring.
  • när en faktura avsedd för EU-marknaden inte finns tillgänglig. Till exempel en faktura från Kina till Ryssland kan inte användas.

Att beakta gällande reservering av en garanti för transitering: när inlämnandet av transiteringsdeklarationer ändras, ändras också sättet att reservera en garanti. I fortsättningen ska den som upprättar transiteringsdeklarationen själv i transiteringsdeklarationen ange det belopp som ska reserveras för garantin. Genomsnittlig engångsreservering kommer inte längre att användas.

Det belopp som reserveras ur garantin ska motsvara det faktiska tull- och skatteansvaret. Om detta inte är känt, kan den som är ansvarig för transiteringen kontrollera priset på en motsvarande vara i tabellen med genomsnittliga priser och beräkna utifrån den garantibeloppet som krävs. Med funktionen Beräkna i varukodstjänsten Fintaric kan man också beräkna beloppet av de tullar och skatter som ska uppbäras.

Innehavaren av garantin bär själv ansvaret för garantin eller summan som reserverats ur referensbeloppet. Dokumentera för tullens eventuella granskning grunderna för vilken summa som reserverats ur garantin eller referensbeloppet.

Så här uppskattar du beloppet av tullar och skatt

Tabellerna längst ned på sidan innehåller uppgifter om genomsnittspriser för produkter som har importerats till Finland under året.

  1. Sök varukoden i tabellen (kolumn A: ”kod” (koodi)) och dess genomsnittliga pris (kolumn B: ”genomsnittligt pris” (keskihinta)).
    • Om tabellen inte innehåller det genomsnittliga priset för en 6-siffrig varukod, kan du använda det genomsnittliga priset för en 4-siffrig varukod.
  2. Beräkna därefter tullar och skatter med formeln: genomsnittligt pris x bruttovikt x varukodsspecifika (eller högre) tullar och skatter = kalkylerade tullar och skatter för en varupost.

Genomsnittliga priser per varukod – tabeller