Hoppa till innehåll

Handelsliberaliseringsåtgärder vid import från Moldavien

Utgivningsdatum 2.8.2023 13.21
Pressmeddelande

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning som innehåller bestämmelser om tillfälliga handelsliberaliseringsåtgärder för jordbruksprodukter som importeras från Moldavien. Förordning 2023/1524 finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning L 185/24.7.2023. Förordningen trädde i kraft den 25 juli 2023 och den ska tillämpas till och med den 24 juli 2024.

Republiken Moldaviens export är beroende av transitering genom ukrainskt territorium och användning av ukrainsk infrastruktur, vilket nu till stor del inte kan användas på grund av Rysslands anfallskrig. Därför är det nödvändigt att påskynda utvecklingen av närmare ekonomiska förbindelser mellan unionen och Republiken Moldavien och att snabbt stödja Republiken Moldaviens ekonomi.

Genom förordning 2023/1524 ska alla tullkvoter som fastställs i bilaga XV-A till associeringsavtalet upphävas, och de produkter som omfattas av dessa kvoter ska få importeras till unionen från Republiken Moldavien tullfritt. Dessutom ska tillämpningen av systemet med ingångspriser upphävas för de produkter som omfattas av systemet i enlighet med bilaga XV-B till associeringsavtalet. Inga tullar ska tas ut på importen av dessa produkter.

Mera information: 
Tullkvoter
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling