Hyppää sisältöön

Kauppaa vapauttavia toimenpiteitä tuonnissa Moldovasta

Julkaisuajankohta 2.8.2023 13.21
Tiedote

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet asetuksen, jossa säädetään väliaikaisista kauppaa vapauttavista toimenpiteistä Moldovasta tuotaville maataloustuotteille. Asetus 2023/1524 on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 185/24.7.2023. Asetus tuli voimaan 25.7.2023, ja sitä sovelletaan 24.7.2024 saakka.

Moldovan tasavallan vienti perustuu Ukrainan alueen kautta tapahtuvaan kauttakulkuun ja Ukrainan infrastruktuurin käyttöön. Nämä ovat nyt suurelta osin poissa käytöstä Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Tämän vuoksi on tarpeen nopeuttaa unionin ja Moldovan tasavallan välisten taloussuhteiden lähentämistä ja antaa Moldovan tasavallan taloudelle tukea nopeasti.

Asetuksella 2023/1524 keskeytetään kaikki assosiaatiosopimuksen liitteessä XV-A vahvistetut tariffikiintiöt ja sallitaan näihin kiintiöihin luettavien tuotteiden tuonti unioniin Moldovan tasavallasta ilman tulleja. Lisäksi keskeytetään tulohintajärjestelmän soveltaminen niihin tuotteisiin, joihin sitä sovelletaan assosiaatiosopimuksen liitteen XV-B mukaisesti. Näiden tuotteiden tuontiin ei sovelleta tulleja.

Lisätietoja
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet