Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendet svarar på utmaningar som den ändrande verksamhetsmiljön ställer

10.7.2023 10.31
Pressmeddelande

Syftet med Polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets PTG-samarbete är att bekämpa särskilt gränsöverskridande och organiserad brottslighet. Den goda samverkan har under åren utvecklats till en nationellt och internationellt uppskattad samarbetsform. Samarbetet utnyttjas även i att svara på utmaningar och nya företeelser som föranleds av den förändrade verksamhetsmiljön.

Målet med Polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets PTG-samarbete är att öka säkerheten och främja förverkligandet av straffansvaret. Alla tre myndigheterna har behörighet att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Tullens och Gränsbevakningsväsendets uppgifter anknyter sig för Tullens del till s.k. tullbrott och för Gränsbevakningsväsendets del till människornas gränsövergång. Polisen har däremot möjlighet till att bekämpa brott av alla slag.  Samarbetet främjar säkerheten flexibelt, snabbt och effektivt.

Genom samarbetet kan man även snabbt reagera på nya företeelser. Förändrad verksamhetsmiljö och till exempel den tekniska utvecklingen har också fört med sig nya former av gränsöverskridande brottslighet. Myndigheternas förmåga att svara på dessa utmaningar spelar en nyckelroll i dessa förändringssituationer.   

Följ PTG-myndigheternas informationsförmedling i sociala medier:

Polisen i sociala medier: Twitter @SuomenPoliisi 
Tullen i sociala medier: Twitter @SuomenTulli 
Gränsbevakningsväsendet i sociala medier: Twitter @rajavartijat

Läs mera om samarbetet på PTG-myndigheternas hemsidor:

Polisen
Tullen: PTG-samarbetet                     
Gränsbevakningsväsendet: Brottsbekämpning | Gränsbevakningsväsendet