Hyppää sisältöön

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistyöllä vastataan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin

10.7.2023 10.31
Tiedote

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistoiminnan tarkoituksena on torjua erityisesti rajat ylittävää ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Hyvästä yhteistoiminnasta on kehittynyt vuosien kuluessa kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu yhteistyömuoto. Yhteistyötä hyödynnetään myös muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin ja uusiin ilmiöihin vastaamisessa.

Poliisi, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistyön tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja edistää rikosvastuun toteutumista. Kaikilla kolmella viranomaisella on toimivaltuudet  rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan. Tullin ja Rajavartiolaitoksen tehtävät liittyvät Tullin osalta ns. tullirikoksiin ja Rajavartiolaitoksen osalta ihmisten rajanylittämiseen, poliisilla on taas mahdollisuus torjua yleisesti kaikkia rikoksia.  Yhteistoiminta edistää turvallisuutta joustavasti, nopeasti ja tehokkaasti.

Yhteistyön avulla pystytään reagoimaan nopeasti myös uusiin ilmiöihin. Muuttunut toimintaympäristö ja esimerkiksi teknologinen kehitys on tuonut uusia muotoja myös rajat ylittävään rikollisuuteen. Viranomaisten kyvykkyys vastata näihin haasteisiin on avainasemassa muutostilanteissa.

Seuraa PTR-viranomaisten viestintää somessa:
Poliisi Twitterissä
Tulli Twitterissä
Rajavartiolaitos Twitterissä

Lue lisää yhteistoiminnasta PTR-viranomaisten verkkosivuilta:
Poliisi
Tulli: PTR-yhteistoiminta
Rajavartiolaitos: Rikostorjunta | Rajavartiolaitos