Hoppa till innehåll

Fortsatta dröjsmål i utbetalningen av återbetalningar av tull

Utgivningsdatum 3.12.2021 9.28 | Publicerad på svenska 8.12.2021 kl. 8.04
Pressmeddelande

Tullen utvecklar nya IT-system i etapper. Som en del av reformen av importdeklareringen kommer även betalningssystemen som används av Tullen att genomgå ändringar. På grund av reformen har handläggningstiderna för ansökningar om omprövning (ändring) blivit längre. Den genomsnittliga handläggningstiden är för tillfället ca 8 månader.

Vi beklagar eventuella olägenheter som den fördröjda handläggningen medför. Vi handlägger ansökningarna om omprövning i den ordning de kommit in. En noggrant ifylld ansökan gör att ditt ärende handläggs snabbare.

Förändringarna är en del av den mångåriga reformen av EU:s tullagstiftning, där målsättningen är att erbjuda kunderna smidiga elektroniska tulldeklarationssystem.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering