Hoppa till innehåll

Företagsspecifik ändring i antidumpningsåtgärder vid import av sockermajs med ursprung i Thailand

Utgivningsdatum 26.2.2021 15.54
Pressmeddelande

Kommissionen har ändrat antidumpningsåtgärderna rörande viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn med ursprung i Thailand. Varorna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 2001 90 30 och ex 2005 80 00 (Taric-nummer 2001 90 30 10 och 2005 80 00 10).

En antidumpningstull på 12,8 procent har tagits ut för produkter som tillverkats av företaget River Kwai International Food Industry Co Ltd. Nu är antidumpningstullen 3,6 procent, och den tillämpas retroaktivt från och med den 28 mars 2014. Företagets Taric-tilläggsnummer är A791.

Antidumpningstullar som vid import av företagets produkter tagits ut till ett för högt belopp återbetalas. Ansökan om återbetalning eller eftergift ska lämnas till Tullens enhet för omprövning.

Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 68, 26.2.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar