Hoppa till innehåll

Efter 18.11.2023 kan du inge transiteringsdeklarationer i Tullklareringstjänsten endast om du använder Suomi.fi-identifikation

Utgivningsdatum 13.9.2023 10.27
Pressmeddelande

Så här identifierar du dig i Tullklareringstjänsten:

  • Om du har nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort som godtas för Suomi.fi-identifikation, ska du identifiera dig med hjälp av dessa när du gör deklarationen i företagets eller ditt eget namn.
  • Om du är en utländsk person och gör deklarationen i företagets namn, ska du identifiera dig med appen Finnish Authenticator.
  • Om du inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort som godtas för Suomi.fi-identifikation och du vill göra deklarationen i ditt eget namn, så kan du inte använda Tullklareringstjänsten.

Identifiera dig för en tulltjänsteman vid ett tullkontor med hjälp av pass och visa upp transiteringsuppgifterna för tjänstemannen t.ex. med en SAD-blankett.

Förbered dig på ändringar i transiteringsdeklarationens datainnehåll

Exempel på ändringar i transiteringsdeklarationens datainnehåll:

  • Den som är ansvarig för förfarandet ska i fortsättningen uppge beloppet av den garanti som ska reserveras (beloppet av tullar och skatter) i transiteringsdeklarationen.
  • Varukoden (HS-nummer) ska anges med sex siffrors noggrannhet.
  • I deklarationen ska man som en ny uppgift om verksamhetsställe ange utförseltullkontoret för transiteringen, när transporten lämnar unionen, Norge eller Schweiz (s.k. skyddsområde) och anländer till ett land som omfattas av gemensam transitering, t.ex. Storbritannien.

Följ uppdateringarna på Tullens webbsidor

Hur lämnar jag in en transiteringsdeklaration?
Tulldeklareringen förändras stegvis åren 2020–2025
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering