Tulldeklareringen förändras 20202025

Meddelandedeklaranter som skickar tulldeklarationer måste uppdatera eller förnya sina deklarationssystem så att de överensstämmer med EU:s tullagstiftning under åren 2020–2025. För deklaranter som inger sina deklarationer på nätet tas en förnyad e-tjänst i bruk.

De nya deklarationssystemen byggs upp enligt EU-specifikationer. De tas stegvis i bruk enligt tidtabellen som fastställts i kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs i lagstiftningen.

Tidtabellen i Finland

Tulldeklareringen har redan förändrats

  • i deklarationer för tullagring
  • i privatpersoners importförtullningar

Kommande förändringar (tidtabellerna kan ännu ändras) 

  • importdeklarationerna för övergång till fri omsättning i slutet av år 2020 (med undantag av förenklade deklarationer)
  • alla förenklade deklarationer vid import i slutet av 2021
  • deklarationerna för särskilda förfaranden vid import, dvs. förädling, slutanvändning och tillfällig införsel, i slutet av år 2021
  • deklarationerna för tillfällig lagring av varor som anländer i sjö- och flygtrafik i slutet av år 2021
  • deklarationerna för export, utförsel och transitering under åren 2021–2023
  • deklarationerna för säkerhetsuppgifter för varor som anländer från områden utanför EU under åren 2021–2024.

Från kundrespons till implementering

Tullen ger stöd vid förändringen – hurdant stöd behöver du?

Tullen stöder sina kunder på många sätt när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar separat om kundtillställningar.

Vilket är det smidigaste sättet för dig att följa med förändringarna? Berätta oss: ucc(at)tulli.fi.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering


Aktuella översikten ”Importdeklareringen förändras stegvis” har publicerats
17.6.2020 13.19
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Meddelandekund: ta i bruk meddelandetjänsten för bifogade filer
18.6.2020 9.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Inbjudan till programutvecklare: Workshop för kundtestning av import 27.8.2020
15.6.2020 8.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Nya tulldeklarationer vid import till Åland
11.6.2020 13.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklareringVi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag