Hoppa till innehåll

Tulldeklareringen förändras stegvis 20202025

Meddelandedeklaranter som skickar tulldeklarationer måste uppdatera eller förnya sina deklarationssystem så att de överensstämmer med EU:s tullagstiftning under åren 2020–2025. För deklaranter som inger sina deklarationer på nätet tas en förnyad e-tjänst i bruk.

De nya deklarationssystemen byggs upp enligt EU-specifikationer. De tas stegvis i bruk enligt tidtabellen som fastställts i kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs i lagstiftningen.

Tidtabellen i Finland

I det nya tullklareringssystemet handläggs i Finland redan

  • deklarationer för tullagring 
  • privatkundens importdeklarationer.

De övriga nya deklarationerna tas i bruk i Finland enligt följande (tidtabellerna preciseras senare):

  • importdeklarationer för varor som ska övergå till fri omsättning våren 2021 (med undantag av förenklade tulldeklarationer)
  • förenklade tulldeklarationer vid import i slutet av år 2021 (förnyade deklarationer med uppgifter som saknas kan inges redan på våren 2021)
  • deklarationer för särskilda förfaranden, dvs. aktiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel i slutet av år 2021
  • deklarationerna för tillfällig lagring av varor som anländer i sjö- och flygtrafik i slutet av år 2021
  • deklarationer för export, utförsel och transitering i de olika EU medlemsstaterna åren 2021–2023 (i Finland är målet att påbörja testningarna hösten 2022) 
  • deklarationerna för säkerhetsuppgifter för varor som anländer från områden utanför EU åren 2021–2024 (2021 post- och expressfrakt, 2023 övrig flygtrafik och 2024 övriga transportformer).

Från kundrespons till implementering

Tullen ger stöd vid förändringen – hurdant stöd behöver du?

Tullen stöder sina kunder på många sätt när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar separat om kundtillställningar.

Vilket är det smidigaste sättet för dig att följa med förändringarna? Berätta oss: ucc(at)tulli.fi.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Övergångstid för ibruktagande av nya skattegränsdeklarationer (Åland) för momsregistrerade importörer
16.4.2021 16.59
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Företag: Ändringar i befullmäktigande av ombud från den 19 april
16.4.2021 13.59
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Tullens e-tjänster får nya namn
16.4.2021 9.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Prenumerera på meddelanden om driftavbrott i Tullklareringssystemet (UTU) till din e-post
15.4.2021 13.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Meddelandekunderna får fakturan från det nya tullklareringssystemet endast i meddelandeform
13.4.2021 13.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering