Hoppa till innehåll

Tulldeklareringen förändras stegvis 2020–2025

Meddelandedeklaranter som skickar tulldeklarationer måste uppdatera eller förnya sina deklarationssystem så att de överensstämmer med EU:s tullagstiftning under åren 2020–2025. För deklaranter som inger sina deklarationer på nätet tas en förnyad e-tjänst i bruk.

De nya deklarationssystemen byggs upp enligt EU-specifikationer. De tas stegvis i bruk enligt tidtabellen som fastställts i kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs i lagstiftningen.

Tidtabellen i Finland

I det nya tullklareringssystemet handläggs i Finland redan

  • deklarationer för tullagring
  • privatkundens importdeklarationer
  • deklarationerna för säkerhetsuppgifter för varor som anländer från områden utanför EU åren (post- och expressfrakt)
  • importdeklarationer för varor som ska övergå till fri omsättning (med undantag av förenklade tulldeklarationer)

De övriga nya deklarationerna tas i bruk i Finland enligt följande (tidtabellerna preciseras senare):

  • förenklade tulldeklarationer vid import på hösten 2022
  • deklarationer för särskilda förfaranden, dvs. aktiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel på hösten 2022
  • deklarationerna för tillfällig lagring av varor som anländer i sjö- och flygtrafik på hösten 2022
  • deklarationer för export, utförsel och transitering i de olika EU medlemsstaterna åren 2021–2023 (i Finland är målet att påbörja testningarna hösten 2022)
  • deklarationerna för säkerhetsuppgifter för varor som anländer från områden utanför EU åren 2021–2024 (2021 post- och expressfrakt, 2023 övrig flygtrafik och 2024 övriga transportformer).

Från kundrespons till implementering

Tullen ger stöd vid förändringen – hurdant stöd behöver du?

Tullen stöder sina kunder på många sätt när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar separat om kundtillställningar.

Vilket är det smidigaste sättet för dig att följa med förändringarna? Berätta oss: ucc(at)tulli.fi.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Import av hemtester för coronaviruset är temporärt momsfri
14.1.2022 16.04
Corona Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Fel vid fakturering gällande periodspecifikationer när ett ombud inger en nationell skattegränsdeklaration 
21.12.2021 12.54
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Se våra webbinspelningar om förändringarna i införseldeklarationer
12.1.2022 13.55
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering


Programvaruutvecklare kan ladda ner de nya koderna för typ av transaktion i xml-format
30.11.2021 14.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering