Hoppa till innehåll

Tulldeklareringen förändras stegvis

EU:s tullagstiftning förutsätter en reform av tulldeklareringen. Nya krav på tulldeklarering börjar tillämpas när de nya deklarationssystem som specificerats på EU-nivå införs stegvis enligt kommissionens IT-strategi. Framskridandet av reformen utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs vid behov separat i lagstiftningen.

Enligt nuvarande tidtabell införs de nya deklarationerna i Finland till exempel:

  • vid lagring i tullager 2019
  • vid import och tillfällig lagring i slutet av 2020
  • vid export och transitering 2021–2023

Deklarationerna för tullagring ska lämnas in till Tullen elektroniskt fr.o.m. 1.6.2019

Deklarationerna kan lämnas in antingen via Tullens webbtjänst eller genom direkt meddelandedeklarering.

Från kundrespons till implementering

Tullen ger stöd vid förändringen

Tullen stöder på många sätt sina kunder när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar om kundtillställningar separat.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Import- och införseldeklarationerna förnyas stegvis 2020–2024
11.10.2019 8.31
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Deklarationerna för tullagring kan endast inges elektroniskt
1.10.2019 10.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Preciseringar till meddelandebeskrivningarna för tullagerdeklarationer
25.9.2019 12.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Aktuella översikten ”Tulldeklareringen förändras” har publicerats
13.9.2019 8.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Angivande av tullagerdeklaration som tidigare handling i importdeklaration
4.9.2019 15.05
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklareringVi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag