Hoppa till innehåll

Tulldeklareringen förändras

Tulldeklarationerna förnyas stegvis

EU:s tullagstiftning förutsätter att tulldeklarationerna förnyas. Nya krav på tulldeklarering börjar tillämpas när de nya deklarationssystem som specificerats på EU-nivå införs stegvis enligt kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs vid behov separat i lagstiftningen. Den nya tulldeklareringens krav har tillämpats i Finland fr.o.m. 1.6.2019. Enligt nuvarande tidtabell införs de nya deklarationerna i Finland till följande:

  • vid import vid frigörande till fri omsättning i slutet av 2020
  • vid import i deklarationerna för särskilda förfaranden i slutet av 2021
  • vid tillfällig lagring efter sjö- och flygtrafik i slutet av 2021
  • vid export och transitering 2021-2023

Deklarationerna för tullagring ska lämnas in till Tullen elektroniskt fr.o.m. 1.6.2019

Deklarationerna kan lämnas in antingen via Tullens webbtjänst eller genom direkt meddelandedeklarering.

Från kundrespons till implementering

Tullen ger stöd vid förändringen

Tullen stöder på många sätt sina kunder när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar om kundtillställningar separat.


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag