Hoppa till innehåll

Tulldeklareringen förändras stegvis åren 2020–2025

Meddelandedeklaranter som skickar tulldeklarationer måste uppdatera eller förnya sina deklarationssystem så att de överensstämmer med EU:s tullagstiftning under åren 2020–2025. För deklaranter som inger sina deklarationer på nätet tas en förnyad e-tjänst i bruk.

Deklarationssystemen som förnyas har byggts upp enligt EU-specifikationer. De tas stegvis i bruk enligt tidtabellen som fastställts i kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs i lagstiftningen.

Tidtabellen i Finland

I det nya tullklareringssystemet handläggs i Finland redan

  • deklarationer för import och tullagring 
  • privatkundens importdeklarationer
  • anmälningar om uppvisande för säkerhetsuppgiftsdeklarationer som ingetts för postförsändelser som anländer från länder utanför EU (säkerhetsuppgiftsdeklarationerna inges i EU-kommissionens system)
  • deklarationer för tillfällig lagring för varor som anländer från EU-flygplatser eller -hamnar.

De övriga nya deklarationerna införs i Finland enligt följande (tidtabellerna preciseras senare):

  • anmälningar om uppvisande för säkerhetsuppgiftsdeklarationer som inges för varor som anländer med flyg från länder utanför EU fr.o.m. 1.1.2023 (säkerhetsuppgiftsdeklarationerna inges i EU-kommissionens system)
  • transiteringsdeklarationer i september 2023
  • deklarationer för export och utförsel på våren 2024
  • anmälningar om uppvisande för säkerhetsuppgiftsdeklarationer som inges för varor som anländer i sjö-, järnvägs- eller landsvägstrafik från länder utanför EU på våren 2025 (säkerhetsuppgiftsdeklarationerna inges i EU-kommissionens system).

Från kundrespons till implementering

Tullen ger stöd vid förändringen – hurdant stöd behöver du?

Tullen stöder sina kunder på många sätt när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar separat om kundtillställningar.

Vilket är det smidigaste sättet för dig att följa med förändringarna? Berätta oss: ucc(at)tulli.fi.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Ändringar i Tullens system 5.11.2022 – information till meddelandedeklaranter
19.10.2022 8.00
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Ändringar i valutaomräkningskurser som publiceras av Tullen fr.o.m. 1.11.2022
28.10.2022 10.35
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Koder för förmånsbehandling tas ur bruk 5.11.2022
28.10.2022 10.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Förändringar i skattegränsdeklarationer på Åland i slutet av år 2022
28.10.2022 11.58
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Nya koder i skattegränsdeklarationer på Åland
28.10.2022 11.58
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering