Hoppa till innehåll

Tulldeklareringen förändras

Tulldeklarationerna förnyas stegvis

Meddelandedeklaranter som skickar tulldeklarationer måste uppdatera eller förnya sina deklarationssystem så att de överensstämmer med EU:s tullagstiftning under åren 2020–2025. För deklaranter som inger sina deklarationer på nätet tas en förnyad e-tjänst i bruk.

De förnyade deklarationssystemen har byggts upp enligt EU-specifikationer. De tas stegvis i bruk enligt tidtabellen som fastställts i kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs i lagstiftningen.

De nya kraven på tulldeklarering har i Finland först tillämpats på tullagerdeklarationer fr.o.m. 1.6.2019. Enligt nuvarande tidtabell införs nya deklarationer i Finland enligt följande:

  • importdeklarationerna för frigörande till fri omsättning i slutet av år 2020
  • deklarationerna för särskilda förfaranden vid import, dvs. förädling, slutanvändning och tillfällig införsel, i slutet av år 2021
  • deklarationerna för tillfällig lagring av varor som anländer i sjö- och flygtrafik i slutet av år 2021
  • deklarationerna för export, utförsel och transitering under åren 2021–2023
  • deklarationerna för säkerhetsuppgifter för varor som anländer från områden utanför EU under åren 2021–2024.

Från kundrespons till implementering

Tullen ger stöd vid förändringen – hurdant stöd behöver du?

Tullen stöder sina kunder på många sätt när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar separat om kundtillställningar.

Vilket är det smidigaste sättet för dig att följa med förändringarna? Berätta oss: ucc(at)tulli.fi.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering


Ändringar i meddelandedeklareringen vid tullagring i slutet av år 2020
17.12.2019 8.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Dröjsmål i ibruktagandet av Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid Ålands skattegränsdeklarering
25.11.2019 12.34
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Alla AEO-ansökningar lämnas elektroniskt fr.o.m. 16.12.2019
5.12.2019 8.15
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Suomi.fi-identifiering och -fullmakter har tagits i bruk vid skattegränsdeklarering på Åland 2.12.2019
2.12.2019 15.28
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklareringVi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag