Hoppa till innehåll

Tulldeklareringen förändras stegvis åren 2020–2025

Meddelandedeklaranter som skickar tulldeklarationer måste uppdatera eller förnya sina deklarationssystem så att de överensstämmer med EU:s tullagstiftning under åren 2020–2025. För deklaranter som inger sina deklarationer på nätet tas en förnyad e-tjänst i bruk.

Deklarationssystemen som förnyas har byggts upp enligt EU-specifikationer. De tas stegvis i bruk enligt tidtabellen som fastställts i kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs i lagstiftningen.

Tidtabellen i Finland

I det nya tullklareringssystemet handläggs i Finland redan

  • deklarationer för import och tullagring 
  • privatkundens importdeklarationer
  • anmälningar om uppvisande för säkerhetsuppgiftsdeklarationer som ingetts för postförsändelser som anländer från länder utanför EU (säkerhetsuppgiftsdeklarationerna inges i EU-kommissionens system)
  • deklarationer för tillfällig lagring för varor som anländer från EU-flygplatser eller -hamnar.

De övriga nya deklarationerna införs i Finland enligt följande (tidtabellerna preciseras senare):

  • anmälningar om uppvisande för säkerhetsuppgiftsdeklarationer som inges för varor som anländer med flyg från länder utanför EU fr.o.m. 1.1.2023 (säkerhetsuppgiftsdeklarationerna inges i EU-kommissionens system)
  • transiteringsdeklarationer i november 2023
  • deklarationer för export och utförsel på våren 2024
  • anmälningar om uppvisande för säkerhetsuppgiftsdeklarationer som inges för varor som anländer i sjö-, järnvägs- eller landsvägstrafik från länder utanför EU på våren 2024 (säkerhetsuppgiftsdeklarationerna inges i EU-kommissionens system).

Från kundrespons till implementering

Tullen ger stöd vid förändringen – hurdant stöd behöver du?

Tullen stöder sina kunder på många sätt när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar separat om kundtillställningar.

Vilket är det smidigaste sättet för dig att följa med förändringarna? Berätta oss: ucc(at)tulli.fi.