Hoppa till innehåll

Tulldeklareringen förändras stegvis åren 2020–2025

Meddelandedeklaranter som skickar tulldeklarationer måste uppdatera eller förnya sina deklarationssystem så att de överensstämmer med EU:s tullagstiftning under åren 2020–2025. För deklaranter som inger sina deklarationer på nätet tas en förnyad e-tjänst i bruk.

Deklarationssystemen som förnyas har byggts upp enligt EU-specifikationer. De tas stegvis i bruk enligt tidtabellen som fastställts i kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs i lagstiftningen.

Tidtabellen i Finland

I det nya tullklareringssystemet handläggs i Finland redan

  • deklarationer för import och tullagring
  • privatpersoners importdeklarationer
  • anmälningar av varors ankomst som hänför sig till säkerhetsuppgiftsdeklarationer som ingetts för varuförsändelser som anländer med flyg från länder utanför EU (säkerhetsuppgiftsdeklarationerna inges i EU-kommissionens system)
  • deklarationer för tillfällig lagring för varor som anländer från EU-flygplatser eller -hamnar.

Övriga nya deklarationer tas i bruk i Finland enligt följande:

  • exportdeklarationer i oktober 2024
  • utförseldeklarationer sommaren 2025
  • anmälningar av varors ankomst som hänför sig till säkerhetsuppgiftsdeklarationer som ingetts för varuförsändelser som anländer sjövägen från länder utanför EU, fr.o.m. juni 2024 (säkerhetsuppgiftsdeklarationerna inges i EU-kommissionens system)
  • anmälningar av varors ankomst som hänför sig till säkerhetsuppgiftsdeklarationer som ingetts för varor som anländer i järnvägstrafik från länder utanför EU, fr.o.m. april 2025 (säkerhetsuppgiftsdeklarationerna för landsvägs- och järnvägstrafik inges i EU-kommissionens system).

Från kundrespons till implementering

Tullen ger stöd vid förändringen – hurdant stöd behöver du?

Tullen stöder sina kunder på många sätt när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar separat om kundtillställningar.

Vilket är det smidigaste sättet för dig att följa med förändringarna? Berätta oss: ucc(at)tulli.fi.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Ändringar vid deklarering av införsel, tillfällig lagring och unionsstatus 25.5.2024
19.2.2024 10.00
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Anmäl dig till presentationen av PoUS-systemet för bevis för unionsstatus
5.2.2024 9.00
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Ändringar gällande bevisande av varors unionsstatus år 2024 – läs mer på vår webbplats
15.1.2024 9.10
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Du kan få ett överflödigt beslutsdokument i samband med ändring på grund av ändrade statistiska uppgifter (OIK-ansökningar)
15.1.2024 9.00
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Meddelandekund vid export: sök dig till testning av nya deklarationer
31.1.2024 9.00
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering