Hoppa till innehåll

Tulldeklareringen förändras stegvis

EU:s tullagstiftning förutsätter en reform av tulldeklareringen. Nya krav på tulldeklarering börjar tillämpas när de nya deklarationssystem som specificerats på EU-nivå införs stegvis enligt kommissionens IT-strategi. Framskridandet av reformen utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs vid behov separat i lagstiftningen.

Enligt nuvarande tidtabell införs de nya deklarationerna i Finland till exempel:

  • vid lagring i tullager 2019
  • vid import och tillfällig lagring i slutet av 2020
  • vid export och transitering 2021–2023

Deklarationerna för tullagring ska lämnas in till Tullen elektroniskt fr.o.m. 1.6.2019

Deklarationerna kan lämnas in antingen via Tullens webbtjänst eller genom direkt meddelandedeklarering. Enligt preliminära planer inleds

  • webbdeklareringen i april 2019
  • meddelandedeklareringen i maj 2019

När och var syns kundresponsen jag gett? (pdf)

Tullen ger stöd vid förändringen

Tullen stöder på många sätt sina kunder när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar om kundtillställningar separat.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Angivande av tidigare handling i återexportdeklaration för varor i tullager
15.4.2019 11.55
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Direkt meddelandedeklarering ändras: ett nytt meddelande om schemafel tas i bruk
15.4.2019 9.49
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Deklaration för tullagring som tidigare handling i transiteringsdeklaration
9.4.2019 10.12
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Deklarationerna för tullagring kan börja inges med meddelanden i maj
2.4.2019 9.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Nu kan du inge dina deklarationer för tullagring elektroniskt
1.4.2019 9.01
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklareringHur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag