Hoppa till innehåll

Tulldeklareringen förändras stegvis 2020–2025

Meddelandedeklaranter som skickar tulldeklarationer måste uppdatera eller förnya sina deklarationssystem så att de överensstämmer med EU:s tullagstiftning under åren 2020–2025. För deklaranter som inger sina deklarationer på nätet tas en förnyad e-tjänst i bruk.

De nya deklarationssystemen byggs upp enligt EU-specifikationer. De tas stegvis i bruk enligt tidtabellen som fastställts i kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs i lagstiftningen.

Tidtabellen i Finland

I det nya tullklareringssystemet handläggs i Finland redan

  • deklarationer för tullagring
  • privatkundens importdeklarationer
  • deklarationerna för säkerhetsuppgifter för varor som anländer från områden utanför EU åren (post- och expressfrakt)
  • importdeklarationer för varor som ska övergå till fri omsättning (med undantag av förenklade tulldeklarationer)

De övriga nya deklarationerna tas i bruk i Finland enligt följande (tidtabellerna preciseras senare):

  • förenklade tulldeklarationer vid import på hösten 2022
  • deklarationer för särskilda förfaranden, dvs. aktiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel på hösten 2022
  • deklarationerna för tillfällig lagring av varor som anländer i sjö- och flygtrafik på hösten 2022
  • deklarationer för export, utförsel och transitering i de olika EU medlemsstaterna åren 2021–2023
  • deklarationerna för säkerhetsuppgifter för varor som anländer från områden utanför EU åren 2021–2024 (2021 post- och expressfrakt, 2023 övrig flygtrafik och 2024 övriga transportformer).

Från kundrespons till implementering

Tullen ger stöd vid förändringen – hurdant stöd behöver du?

Tullen stöder sina kunder på många sätt när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar separat om kundtillställningar.

Vilket är det smidigaste sättet för dig att följa med förändringarna? Berätta oss: ucc(at)tulli.fi.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering


Förändringar i tulldeklarationer gällande Åland fr.o.m. 5.11.2022
31.5.2022 7.28
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Programvaruutvecklare: övergångsperiod för importdeklarationer och förändringar i meddelanden
15.6.2022 9.00
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Meddelandekund vid import och tullagring: tidtabellen för kundtestningen ändras
13.6.2022 9.00
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Användningen av Förtullningssystemet vid import (ITU) upphör i slutet av året
6.6.2022 8.00
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering