Hoppa till innehåll

Tulldeklareringen förändras stegvis 20202025

Meddelandedeklaranter som skickar tulldeklarationer måste uppdatera eller förnya sina deklarationssystem så att de överensstämmer med EU:s tullagstiftning under åren 2020–2025. För deklaranter som inger sina deklarationer på nätet tas en förnyad e-tjänst i bruk.

De nya deklarationssystemen byggs upp enligt EU-specifikationer. De tas stegvis i bruk enligt tidtabellen som fastställts i kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs i lagstiftningen.

Tidtabellen i Finland

I det nya tullklareringssystemet handläggs i Finland redan

  • deklarationer för tullagring 
  • privatkundens importdeklarationer.

De övriga nya deklarationerna tas i bruk i Finland enligt följande (tidtabellerna preciseras senare):

  • importdeklarationer för varor som ska övergå till fri omsättning våren 2021 (med undantag av förenklade tulldeklarationer)
  • förenklade tulldeklarationer vid import i slutet av år 2021 (förnyade deklarationer med uppgifter som saknas kan inges redan på våren 2021)
  • deklarationer för särskilda förfaranden, dvs. aktiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel i slutet av år 2021
  • deklarationerna för tillfällig lagring av varor som anländer i sjö- och flygtrafik i slutet av år 2021
  • deklarationer för export, utförsel och transitering i de olika EU medlemsstaterna åren 2021–2023 (i Finland är målet att påbörja testningarna hösten 2022) 
  • deklarationerna för säkerhetsuppgifter för varor som anländer från områden utanför EU åren 2021–2024 (2021 post- och expressfrakt, 2023 övrig flygtrafik och 2024 övriga transportformer).

Från kundrespons till implementering

Tullen ger stöd vid förändringen – hurdant stöd behöver du?

Tullen stöder sina kunder på många sätt när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar separat om kundtillställningar.

Vilket är det smidigaste sättet för dig att följa med förändringarna? Berätta oss: ucc(at)tulli.fi.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Tulldeklareringen mellan Åland och övriga Finland förändras
21.1.2021 11.06
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Förnyandet av deklarationen för tillfällig lagring vid sjö- och flygtrafik skjuts upp till år 2022
21.1.2021 9.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering


Idkar ditt företag import från eller export till Åland? Se vår webbinspelning!
5.1.2021 8.06
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Om avskaffande av tullar på vissa varor från USA gäller fr.o.m. 1.8.2020
23.12.2020 14.08
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering