Hoppa till innehåll

Uppdatering av läget med parallella Europa-Medelhavstäckande ursprungsregler och kumulationsnätverk

Utgivningsdatum 10.11.2022 11.28
Pressmeddelande

Mellan avtalsländerna i EU och Europa-Medelhavsområdet (PEM) har det sedan den 1 september 2021 varit möjligt att tillämpa nya övergångsregler om ursprung, men i många länder har den nationella godkännandeprocessen försenat införandet av ursprungsreglerna. Kommissionen har i EU:s officiella tidning C405 / 21.10.2022 meddelat att Kosovo den 15 oktober 2022 anslutit sig till de länder som har godkänt övergångsreglerna. 

I följande länder har godkännandeprocessen av olika orsaker ännu inte slutförts: Bosnien och Hercegovina, Egypten, Israel, Libanon, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Därtill förhandlar EU fortfarande med Algeriet och Marocko om de villkor som dessa länder ställt för godkännande av övergångsreglerna. 

Uppdaterad tabell över kumulationsnätverket för PEM-övergångsreglerna 

Kommissionen har i sitt tillkännagivande publicerat en uppdaterad matristabell (bild 1) gällande kumulation. I den uppdaterade tabellen beaktas Kosovos anslutning till de länder som tillämpar övergångsreglerna.

Beteckningen ”X” i skärningspunkten för två eller flera olika avtalsländers rader och kolumner innebär att kumulationen är möjlig mellan dessa länder. I kommissionens tillkännagivande och Tullens kundmeddelande av den 6 juni 2022 om utvidgande av kumulationsnätverket finns närmare information om tolkningen av tabellen och om andra beteckningar.

Förenklad översikt över möjligheterna till diagonal kumulation på grundval av övergångsreglerna om ursprung i Europa–Medelhavsområdet den 15 oktober 2022:

  EU CH (+LI) IS NO FO JO PS AL KO MK RS ME GE MD
EU   X X X X X X X X X X X X X
CH (+LI) X   X X       X   X X X    
IS X X   X       X   X X X    
NO X X X         X   X X X    
FO X                          
JO X                          
PS X                          
AL X X X X                    
KO X                          
MK X X X X                    
RS X X X X                    
ME X X X X                    
GE X                          
MD X                          
Bild 1. Översikt över kumulationen på grundval av PEM-avtalsnätverkets övergångsregler

Tillämpning av utvidgad kumulation i fråga om textilprodukter

I bilaga I som finns i anslutning till den matristabell som publicerats av kommissionens finns en uppdaterad förteckning över de länder som lämnat en anmälan om utvidgande av tillämpningen av kumulationen till textilprodukter enligt HS-kapitlen 50‒63. Albanien, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien har som de senaste länderna anmält att de tillämpar den utvidgade kumulationen i begränsad omfattning vid import av textilprodukter med ursprung i Efta-länderna. Tidigare i våras meddelade Island, Norge och Schweiz, inkl. Liechtenstein, (Efta-länderna) att de tillämpar den utvidgade kumulationen utan begränsningar vid import av textilprodukter med ursprung i alla länder som tillämpar övergångsreglerna. 

De senast uppdaterade versionerna av matristabellerna gällande övergångsreglerna och PEM-konventionen finns publicerade i följande nummer av EU:s officiella tidning: 

Matristabellen gällande PEM-övergångsreglerna C405 /21.10.2022 
Matristabellen gällande PEM-konventionen C418 /15.10.2021. 

Tullens tidigare kundmeddelande om utvidgning av kumulationsnätverket för övergångsreglerna (publicerat 6.6.2022):
Nya länder med i parallella Europa-Medelhavstäckande ursprungsregler och kumulationsnätverk

Tullens kundmeddelande om tillämpning av övergångsreglerna (publicerat 27.8.2021):
Nya parallella Europa-Medelhavstäckande regler om ursprung

Mera information:
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

Meddelanden om förmånsbehandling