Hoppa till innehåll

Tullkvoter för varor med ursprung i Vietnam

22.7.2020 12.57
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för vissa produkter med ursprung i Socialistiska republiken Vietnam (Nr 2020/1024); publicerad i EUT L 226/15.7.2020). Förordningen tillämpas från och med 1.8.2020.

Härmed öppnas de unionstullkvoter för varor med ursprung i Vietnam som anges i bilagan.

Varorna ska följa de ursprungsregler som fastställs i protokoll 1 till avtalet för att få omfattas av tullkvoterna.  Vid import till unionen kommer produkter med ursprung i Vietnam att omfattas av kvoterna på villkor att ett ursprungsintyg eller en ursprungsdeklaration som anges i artikel 15.2 i protokoll 1 har lämnats in.

Tullkvoterna förvaltas i kronologisk ordning i enlighet med datumen när tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits.

Mera information:

tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat (at) tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling