Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt Vietnamin alkuperätuotteille

22.7.2020 12.57
Tiedote

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen tiettyjä Vietnamin sosialistisen tasavallan alkuperätuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (N:o 2020/1024); julkaistu EUVL L 226/15.7.2020). Asetusta sovelletaan 1.8.2020 alkaen.
Avataan unionin tariffikiintiöt Vietnamin alkuperätuotteille asetuksen liitteen mukaisesti.
Tavaroiden on oltava sopimuksen pöytäkirjassa 1 vahvistettujen alkuperäsääntöjen mukaisia, jotta ne voidaan lukea tariffikiintiöihin. Vietnamin alkuperätuotteet luetaan unioniin tuotaessa kiintiöihin, jos niistä esitetään sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 15 artiklan 2 kohdan mukainen alkuperätodistus tai alkuperäilmoitus.

Tariffikiintiöitä hallinnoidaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien mukaisessa järjestyksessä.

Lisätietoja:

tariffikiintiöt
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat (at) tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet