Hoppa till innehåll

Tillverkare av volframelektroder kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull

Utgivningsdatum 3.11.2023 9.16
Pressmeddelande

EU-producenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesiska volframelektroder. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 8101 99 10 och ex 8515 90 80. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på volframelektroder att vara 30.7.2024.

Information om saken finns i kommissionens tillkännagivande C/2023/479, 30.10.2023. I tidningen anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar