Hoppa till innehåll

Tillverkare av cyklar kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull

Utgivningsdatum 4.12.2023 13.03
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesiska cyklar.

En slutgiltig antidumpningstull på kinesiska cyklar infördes i EU redan år 1993. Antidumpningstullen har senare utvidgats till att även omfatta import av cyklar som avsänts från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka, Tunisien, Kambodja, Pakistan och Filippinerna, oavsett om deras deklarerade ursprung är dessa länder eller inte. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på cyklar att vara 30.8.2024.

Produkterna klassificeras enligt KN-nummer 8712 00 30 och ex 8712 00 70. 

Information om saken finns i kommissionens tillkännagivande C/2023/1260, 1.12.2023. I tidningen anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar