Hoppa till innehåll

Tillverkar du titandioxid eller importerar du titandioxid från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

Utgivningsdatum 16.11.2023 8.50
Pressmeddelande

Kommissionen inleder på grund av ett klagomål den fått en undersökning av om antidumpningstullar borde införas vid import av kinesisk titandioxid. Undersökningen gäller titandioxid med den kemiska formeln TiO2 i alla former, som titanoxider eller i pigment baserade på titandioxid som innehåller minst 80 viktprocent titandioxid beräknad på torrsubstansen, och med alla typer av partikelstorlekar.

Mera information om undersökningen finns i kommissionens tillkännagivande C/2023/786, 13.11.2023. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen.

Den undersökta produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2823 00 00 och 3206 11 00 (Taric-nummer 2823 00 00 10 och 2823 00 00 30).

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar