Hyppää sisältöön

Valmistatko titaanidioksidia tai tuotko sitä Kiinasta? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa

Julkaisuajankohta 16.11.2023 8.50
Tiedote

Euroopan komissio aloittaa saamansa valituksen perusteella tutkimuksen siitä, pitäisikö kiinalaisen titaanidioksidin tuonnissa ottaa käyttöön polkumyyntitulleja. Tutkimuksen kohteena oleva tuote on titaanidioksidi (kemiallinen kaava TiO2) sen kaikissa muodoissa, titaanioksideina tai titaanidioksidiin perustuvissa pigmenteissä ja valmisteissa, joissa on vähintään 80 prosenttia titaanidioksidia kuiva-aineen painosta, hiukkaskoosta riippumatta.

Tutkimuksesta kerrotaan enemmän komission ilmoituksessa C/2023/786, 13.11.2023. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi.

Tutkimuksen kohteena oleva tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 2823 00 00 ja 3206 11 00 (Taric-koodit 2823 00 00 10 ja 2823 00 00 30).

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn. 

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet