Hoppa till innehåll

Tillverkar du platta produkter av stål eller importerar du sådana från Kina, Japan, Korea, Ryssland eller USA? Du kan begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull.

7.2.2020 9.58
Pressmeddelande

Unionstillverkare kan lämna in en skriftlig begäran till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för vissa produkter av stål. Dessa produkter är vissa kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål som har ursprung i eller importeras från Kina, Japan, Sydkorea, Ryssland och Amerikas förenta stater. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 72251100 (t.ex. Taric-nummer 7225110011).

Om ingen översyn inleds upphör uppbörden av antidumpningstullen för ovannämnda produkter den 31 oktober 2020. 

Ett tillkännagivande om detta ärende finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 40, 6.2.2020. I tidningen anges den tidsfrist inom vilken unionstillverkare får lämna in begäran om översyn av antidumpningstullen till kommissionen. Begäran ska skickas till den adress som anges i tillkännagivandet.

Kommissionen undersöker införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet. Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar