Hoppa till innehåll

Ta Suomi.fi-identifikation och -fullmakter genast i bruk

Utgivningsdatum 19.3.2021 8.37
Pressmeddelande

Möjligheten att identifiera sig med Katso-koder i Tullens e-tjänster upphör den 7 april 2021. Ibruktagandet av Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna kräver att företagen vidtar vissa åtgärder. Reservera tillräckligt med tid för dessa åtgärder för att avbrott inte ska uppstå vid din tulldeklarering.

Verkställande direktören ska ge Suomi.fi-fullmakter till den person som har hand om tullärenden

Personen som har hand om företagets tullärenden behöver en Suomi.fi-fullmakt. Fullmakten beror på vilken av Tullens e-tjänster personen använder. Läs mer på Tullens webbplats: Suomi.fi-fullmakter för tullärenden och Så här ger du fullmakt i praktiken. Fullmakten ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter av verkställande direktören eller någon annan person med firmateckningsrätt vid företaget.

Om företaget vill anlita ett ombud för sina tullärenden ska företaget på Tullens webbplats kontrollera hur ombudet befullmäktigas. Vilken fullmakt ombudet behöver beror på vilken av Tullens e-tjänster företaget använder.

Lyckas det inte att övergå till Suomi.fi-fullmakter?

Tullens kundstöd hjälper dig gärna med övergången till Suomi.fi-identifikationen (allmän rådgivning för företag, tfn 0295 5202, kl. 8–16.15). Du får hjälp också från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kundtjänst.

Håll dig á jour med tullärenden:

Kundmeddelande