Suomi.fi-fullmakter för tullärenden

Ge fullmakten i Suomi.fi. Suomi.fi-fullmakt behövs alltid när någon annan anställd med firmateckningsrätt vid företaget än den verkställande direktören sköter tullärenden.

Verkställande direktören ska ge dylika andra anställda fullmakt att sköta företagets tullärenden. En fullmakt som en gång har beviljats gäller tills fullmaktsgivaren raderar den. Se här i vilka tjänster kan man använda Suomi.fi-fullmakter

Personer inom det egna företaget befullmäktigas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Verkställande direktören ska alltid ge personer inom det egna företaget fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, i vilken man identifierar sig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Fullmakter behöver inte ges om den verkställande direktören sköter alla tullärenden själv.

Olika sätt att befullmäktiga ett ombud, dvs. ett annat företag

Sätten på vilka ett ombud (revisionsbyrå eller speditionsfirma) kan befullmäktigas beror på vilken e-tjänst som används. I följande tjänster ska ombud befullmäktigas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter:

 • Intrastat-deklarering
 • Ålands skattegränsdeklarering
 • ansökan om unionstillstånd i Kommissionens system för tullbeslut (CDS)
 • ansökan om beslut om bindande klassificeringsbesked i BTI-tjänsten
 • ansökan om AEO-tillstånd i eAEO-tjänsten
 • INF-tjänsten för förädlingsförfaranden, där man ansöker om INF-nummer för förädlingsförfaranden.

I våra övriga tjänster kan ombud inte ännu befullmäktigas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. I övrigt kan man på samma sätt som nu välja hur fullmakten ska ges.

Observera: Tullen rekommenderar inte användning av tjänsten Suomi-fi-fullmakter i INF-tjänsterna för CDS, BTI, eAEO och Förädling, eftersom den befullmäktigade kan se alla huvudmannens uppgifter. Om du ändå vill använda ett ombud, rekommenderar vi att du först kontaktar Tullens rådgivning: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi.

I vilka tjänster kan man inte använda ett ombud 

Ombud kan inte användas i tjänsten Egna uppgifter.
 

Olika situationer i fråga om fullmakter

I anvisningarna nedan kan du läsa hur du som verkställande direktör eller person som fått fullmaktsrätt av verkställande direktören kan ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter i olika situationer.

Du ger ärendefullmakt för tullärenden enligt följande: 

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj Ärendefullmakt som fullmaktstyp från listan.
 6. Lägg till personens personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Alla fullmakter för tullärenden hittar du här.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

 

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.


Du ger fullmaktsrätt enligt följande:

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj som fullmaktstyp Fullmaktsrätt, vilket ger personen rätt att ge ärendefullmakter till sig själv och till andra.
 6. Lägg till den anställdas personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Alla fullmakter för tullärenden hittar du här.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

 

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.


Du ger ombudet (revisionsbyrån eller speditionsfirman) fullmakt för tullärenden enligt följande:

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj från listan som fullmaktstyp: Ärendefullmakt
 6. Lägg till ombudets FO-nummer i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Alla fullmakter för tullärenden hittar du här.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.


Försäkra dig först om att företaget som du fungerar som ombud för har gett dig fullmakt för tullärenden.

Du ger dig själv fullmakt för tullärenden enligt följande:

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj från listan som fullmaktstyp: Representationsfullmakt
 6. Lägg till din egen personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Alla fullmakter för tullärenden hittar du här.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

 

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.


Försäkra dig först om att företaget som du fungerar som ombud för har gett dig fullmakt för tullärenden.

Ge en person i ditt företag fullmakt för tullärenden.

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj från listan som fullmaktstyp: Representationsfullmakt
 6. Lägg till den anställdas personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Alla fullmakter för tullärenden hittar du här. 
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

 

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.


Försäkra dig först om att företaget som du fungerar som ombud för har gett dig fullmakt för tullärenden.

Ge personen rätt att befullmäktiga andra personer i företaget. Personen kan också befullmäktiga sig själv.

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj som fullmaktstyp Representantens fullmaktsrätt, vilket ger personen rätt att ge representationsfullmakten till sig själv och till andra.
 6. Lägg till den anställdas personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Alla fullmakter för tullärenden hittar du här.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

 

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.


Användarstöd

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter:

 • Kundtjänst för företag och organisationer, må - fr kl. 10 - 15, tfn 0295 53 5115. Utanför andra tider: organisaatiopalvelut(at)dvv.fi.
 • Medborgarrådgivning, må - fr 8 - 21 och lö 9 - 15, tfn 0295 000, [email protected]

Tullärenden:

 • Tullen, yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi, tfn 0295 5202, må - fr 8 - 16