Suomi.fi-fullmakter för tullärenden

Med Suomi.fi-fullmakter visar man elektroniskt för Tullen vem som har rätt att sköta tullärenden på företagets vägnar. En fullmakt som en gång har beviljats gäller tills fullmaktsgivaren raderar den. Se här i vilka av våra tjänster man kan använda Suomi.fi-fullmakter

Alla personer som inger tulldeklarationer befullmäktigas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Personer som sköter tullärenden ges fullmakter för detta i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, i vilken man identifierar sig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Fullmakten ges av företagets verkställande direktör eller av en annan person med firmateckningsrätt vid företaget.

Undantag: Om den verkställande direktören sköter alla tullärendena själv behöver fullmakter inte ges (gäller inte för ombudets verkställande direktör).

Befullmäktigande av företag som agerar som ombud

Sätten på vilka ett ombud (t.ex. en revisionsbyrå eller speditionsfirma) kan befullmäktigas beror på vilken e-tjänst som används.


1.    I följande fall ska ombud befullmäktigas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter:

 • Intrastat-deklarering
 • Sammandragsdeklaration för en kund med skattegränsnummer för Åland
 • Ansökan om unionstillstånd i Kommissionens system för tullbeslut (CDS)
 • Ansökan om beslut om bindande klassificeringsbesked i BTI-tjänsten
 • Ansökan om AEO-tillstånd i eAEO-tjänsten
 • Ansökan om INF-nummer i INF-tjänsten för förädlingsförfaranden
 • Tjänsten för leverans av bifogade filer

Beakta: Tullen rekommenderar att tjänsten Suomi.fi-fullmakter inte används i CDS-, och eAEO-tjänsterna eller i INF-tjänsten för förädlingsförfaranden, eftersom ombudet i dessa får se alla huvudmannens uppgifter. Om du trots allt vill använda ombud, rekommenderar vi att du först kontaktar Tullens företagsrådgivning: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi.

2. För att befullmäktiga ett ombud ska t.ex. ett speditionsavtal användas i Tullklareringstjänsten.

 • Importförtullning för företag
 • lagring i tullager
 • Skattegränsdeklaration gällande Åland för företag

3. I övriga tjänster kan du själv bestämma om du befullmäktigar företaget som agerar som ombud i Suomi.fi-tjänsten eller på ett annat sätt.


4. Man kan inte befullmäktiga ett företag som agerar som ombud (revisionsbyrå eller speditionsfirma) att sköta tullärenden i följande elektroniska tjänster

 • Tjänsten Egna uppgifter
 • Testningstjänsten för meddelandedeklarering (IAT)
 • Webbtransitering
 • Ansökan om EORI-nummer
 • Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering
 • Tillstånd

Anvisningar om hur du i praktiken ger fullmakter 

Användarstöd

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter:

 • Kundtjänst för företag och organisationer, må - fr kl. 10 - 15, tfn 0295 53 5115. Utanför andra tider: organisaatiopalvelut(at)dvv.fi.
 • Medborgarrådgivning, må - fr 8 - 21 och lö 9 - 15, tfn 0295 000, [email protected]

Tullärenden:

 • Tullen, yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi, tfn 0295 5202, må - fr 8 - 16