Så här ger du fullmakt i praktiken

I anvisningarna nedan kan du läsa hur du som verkställande direktör eller person som fått fullmaktsrätt av verkställande direktören kan ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter i olika situationer.

Företag:

Företaget sköter själv sina tullärenden 

Du ger ärendefullmakt för tullärenden enligt följande: 

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj Ärendefullmakt som fullmaktstyp från listan.
 6. Lägg till personens personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Alla fullmakter för tullärenden hittar du här.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

 

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.


Du ger fullmaktsrätt enligt följande:

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj som fullmaktstyp Fullmaktsrätt, vilket ger personen rätt att ge ärendefullmakter till sig själv och till andra.
 6. Lägg till den anställdas personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Alla fullmakter för tullärenden hittar du här.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

 

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.


Företaget befullmäktigar företaget som agerar som ombud elektroniskt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Du ger ombudet (revisionsbyrån eller speditionsfirman) fullmakt för tullärenden enligt följande:

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj från listan som fullmaktstyp: Ärendefullmakt
 6. Lägg till ombudets FO-nummer i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Alla fullmakter för tullärenden hittar du här.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.


Företaget befullmäktigar företaget som agerar som ombud på ett annat sätt

Företaget och ombudet kommer sinsemellan överens om sättet som fullmakten ges på. Fullmakten kan ges genom ett speditionsavtal eller en skriftlig fullmakt från den person/det företag som angetts som deklarant i tulldeklarationen. Det är viktigt att ombudet på Tullens begäran kan visa upp ett bevis på att man fått fullmakt att agera som ombud.

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.

 


Företag som agerar som ombud:

Ombudet befullmäktigas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Försäkra dig först om att företaget som du fungerar som ombud för har gett dig fullmakt för tullärenden.

Du ger dig själv fullmakt för tullärenden enligt följande:

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj från listan som fullmaktstyp: Representationsfullmakt
 6. Lägg till din egen personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Alla fullmakter för tullärenden hittar du här.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

 

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.


Försäkra dig först om att företaget som du fungerar som ombud för har gett dig fullmakt för tullärenden.

Ge en person i ditt företag fullmakt för tullärenden.

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj från listan som fullmaktstyp: Representationsfullmakt
 6. Lägg till den anställdas personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Alla fullmakter för tullärenden hittar du här. 
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

 

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.


Försäkra dig först om att företaget som du fungerar som ombud för har gett dig fullmakt för tullärenden.

Ge personen rätt att befullmäktiga andra personer i företaget. Personen kan också befullmäktiga sig själv.

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj som fullmaktstyp Representantens fullmaktsrätt, vilket ger personen rätt att ge representationsfullmakten till sig själv och till andra.
 6. Lägg till den anställdas personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Alla fullmakter för tullärenden hittar du här.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

 

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.


Ombudet befullmäktigas på ett annat sätt

Företaget som du fungerar som ombud för har gett dig fullmakt för tullärenden t.ex. genom ett speditionsavtal.
Ge en person i ditt företag fullmakt för tullärenden.

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden. (ditt eget företag)
 5. Välj från listan som fullmaktstyp: Ärendefullmakt.
 6. Lägg till personens personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Alla fullmakter för tullärenden hittar du här.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.

 


Företaget som du fungerar som ombud för har gett dig fullmakt för tullärenden t.ex. genom ett speditionsavtal.

Ge personen rätt att befullmäktiga andra personer i företaget. Personen kan också befullmäktiga sig själv.

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden. (ditt eget företag)
 5. Välj som fullmaktstyp Fullmaktsrätt, vilket ger personen rätt att ge ärendefullmakter till sig själv och till andra.
 6. Lägg till personens personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Alla fullmakter för tullärenden hittar du här.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.

 


Privatperson:

Ge ärendefullmakt för tullärenden så här:

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi med dina egna nätbankskoder, ditt eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj ”Personliga fullmakter”.
 3. Välj ”Ge fullmakter”.
 4. Välj ”Lägg till person” och ange den befullmäktigade personens förnamn, efternamn och personbeteckning.
 5. I sökfältet, sök och välj ”Tullklarering”.
 6. Välj fullmaktens giltighetstid. Vid behov kan du förkorta standardgiltighetstiden på fem år.
 7. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

När personen har ärendefullmakten ”Tullklarering” kan hen inge tulldeklarationer samt korrigera, ge tilläggsutredningar och se besluten för ingivna förtullningar och fakturor i 90 dagar i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

Fullmakten som du gett träder genast i kraft och personen du befullmäktigat kan göra tulldeklarationer under hela den tid då fullmakten är giltig. Personen som fått fullmakten kan logga in i Importförtullningstjänsten för privatpersoner med sina personliga nätbankskoder, sitt mobilcertifikat eller certifikatkort och sköta ärenden åt dig.

Beakta att personen som fått fullmakten kan korrigera halvfärdiga förtullningar i Importförtullningstjänsten för privatpersoner fastän giltighetstiden för fullmakten har gått ut.


Användarstöd

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter:

 • Kundtjänst för företag och organisationer, må - fr kl. 10 - 15, tfn 0295 53 5115. Utanför andra tider: organisaatiopalvelut(at)dvv.fi.
 • Medborgarrådgivning, må - fr 8 - 21 och lö 9 - 15, tfn 0295 000, serviceradgivare@medborgarradgivning.fi

Tullärenden:

 • Tullen, yritysneuvonta(at)tulli.fi, tfn 0295 5202, må - fr 8 - 16