Prenumerera på Tullens meddelanden till din e-post

Beställ press- och kundmeddelanden direkt till din e-post. Du kan välja mellan två ämnesområden: Pressmeddelanden och Kundmeddelanden, av vilka en del också publiceras på engelska. Om du endast beställer kundmeddelanden får du till din e-post Tullens kundmeddelanden om allmänna ämnen. Därtill kan du specificera din beställning så att den omfattar meddelanden om följande ämnen: Förmånsbehandling, Antidumpnings- och utjämningstullar, Varukoder, Ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering, Omräkningskurser samt Brexit.

Avbeställning av meddelanden kan göras via länken i slutet av meddelandena.

Kom också ihåg Tullens nyhetsbrev. I nyhetsbreven samlar vi nyheter om aktuella ämnen för våra kunder antingen några gånger om året eller en gång i månaden.

Beställ *
Ämnesområden *
Språk *
E-postadress *