Suomi.fi-fullmakterna, dvs. Suomi.fi-fullmaktskoderna för tullärenden

Suomi.fi-fullmakter behövs om någon annan person än den verkställande direktören eller en anställd med firmateckningsrätt vid företaget sköter företagets tullärenden. På denna sida förtecknas de fullmakter för skötsel av tullärenden som den verkställande direktören eller en av hen befullmäktigad person kan ge i tjänsten Suomi.fi-fullmakterPå denna sida finns i sin tur anvisningar om hur fullmakter i praktiken ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Fullmakt: Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom och ge statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer samt sända och ta emot meddelanden som hänför sig till deklarationerna.

Denna fullmakt används i Intrastat-tjänsten. 

Fullmakt: Tullklarering

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar ange deklarationer och uppgifter i samband med tullklarering, se på de deklarationer som hen angett och beslut som hänför sig till dem samt sända och ta emot meddelanden som gäller tullklarering.

Denna fullmakt används i följande av våra e-tjänster:

  • Deklarationstjänsten för export
  • Deklarationstjänsten för transitering
  • Deklarationstjänsten för tullagring
  • Tjänsten för leverans av bifogade filer
  • Ansökan om EORI-nummer
  • Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering

I importförtullningstjänsten och deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX) har Suomi.fi-fullmakten inte tagits i bruk ännu.

Fullmakt: Granskning av tillstånd för tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten.

Denna fullmakt används i BTI- och CDS-tjänster, som är EU:s digitala tjänster, samt i Finska tullens tillståndstjänst.

Fullmakt: Beredning av tillstånd för tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten, bereda tillståndsansökningar och redigera utkast till ansökningar samt sända och ta emot meddelanden som gäller ansökningar.

Denna fullmakt används i BTI- och CDS-tjänster, som är EU:s digitala tjänster, samt i Finska tullens tillståndstjänst. 

Fullmakt: Ansökan om tillstånd för tullverksamhet

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska gällande tillstånd för tullverksamhet, skapa, komplettera och skicka tillståndsansökningar samt skicka och ta emot meddelanden som gäller ansökningar och tillstånd.

Denna fullmakt används i BTI-, CDS- och eAEO-tjänster, som är EU:s digitala tjänster, samt i Finska tullens tillståndstjänst.

Fullmakt: Meddelandedeklarering i tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar sända deklarationsmeddelanden som hänför sig till tullverksamheten samt ta emot svarsmeddelanden.

Denna fullmakt används i testningstjänsten för meddelandedeklarering.

Fullmakt: Deklarering av mervärdesskatteuppgifter vid import till eller från Åland

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar deklarera och granska mervärdesskatteuppgifter som gäller import över den åländska skattegränsen.

Denna fullmakt används vid deklarering av mervärdesskatteuppgifter vid import till eller från Åland.

Användarstöd

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter:

  • Kundtjänst för företag och organisationer, må - fr kl. 10 - 15, tfn 0295 53 5115. Utanför andra tider: organisaatiopalvelut(at)dvv.fi.
  • Medborgarrådgivning, må - fr 8 - 21 och lö 9 - 15, tfn 0295 000, [email protected]

Tullärenden:

  • Tullen, yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi, tfn 0295 5202, må - fr 8 - 16

 

                            


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag