Dessa Suomi.fi-fullmakter behöver du

Suomi.fi-fullmakter behövs om någon annan person än den verkställande direktören eller en anställd med firmateckningsrätt vid företaget sköter företagets tullärenden. Undantag: Ombudets verkställande direktör behöver också fullmakt.

På denna sida förtecknas de fullmakter för skötsel av tullärenden som den verkställande direktören eller en av hen befullmäktigad person kan ge i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

På denna sida finns i sin tur anvisningar om hur fullmakter i praktiken ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

1. Om du inger Intrastat statistikdeklarationer

Fullmakt: Intrastat-statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska och lämna in Intrastat-statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer samt skicka och ta emot meddelanden som gäller sådana.

Denna fullmakt används i Intrastat-tjänsten. 

2. Om du inger tulldeklarationer

Fullmakt: Tullklarering

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar ange deklarationer och uppgifter i samband med tullklarering, se på de deklarationer som hen angett och beslut som hänför sig till dem samt sända och ta emot meddelanden som gäller tullklarering.

Denna fullmakt används i följande av våra e-tjänster:

 • Tullklareringstjänsten (Importdeklarationer, deklarationer för tullagring och införsel, skattegränsdeklaration gällande Åland och sammandragsdeklaration för en åländsk skattegränskund)
 • Deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX) 
 • Deklarationstjänsten för export
 • Deklarationstjänsten för transitering
 • Tjänsten för leverans av bifogade filer
 • Ansökan om EORI-nummer
 • Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering
 • Importförtullning för privatpersoner
 • ICS-Tjänsten (STI-STP)

3. Om du sköter tillståndsärenden

Fullmakt: Granskning av tillstånd för tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten.  

Denna fullmakt används i 

 • Tillstånd och beslut-tjänsten
 • BTI-tjänsten
 • CDS-tjänsten
 • REX-tjänsten för registrerade exportörer.

Fullmakt: Beredning av tillstånd för tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten, bereda tillståndsansökningar och redigera utkast till ansökningar samt sända och ta emot meddelanden som gäller ansökningar.

Denna fullmakt används i CDS-tjänster, som är EU:s digitala tjänster, samt i Finska tullens tillstånd och beslut -tjänst. 

Fullmakt: Ansökan om tillstånd för tullverksamhet

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska gällande tillstånd för tullverksamhet, skapa, komplettera och skicka tillståndsansökningar samt skicka och ta emot meddelanden som gäller ansökningar och tillstånd.

Denna fullmakt används i 

 • Tillstånd och beslut-tjänsten
 • BTI-tjänsten
 • CDS-tjänsten 
 • eAEO-tjänsten
 • INF-tjänsten för förädlingsförfaranden
 • REX-tjänsten för registrerade exportörer.

4. Om du tar i bruk ett förtullningsprogram

Fullmakt: Meddelandedeklarering i tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar sända deklarationsmeddelanden som hänför sig till tullverksamheten samt ta emot svarsmeddelanden.

Denna fullmakt används i testningstjänsten för meddelandedeklarering.

5. När du inger en sammandragsdeklaration för en åländsk skattegränskund för varor som har transporterats över skattegränsen före den 1 september 2023

Fullmakt: Deklarering av mervärdesskatteuppgifter vid import till eller från Åland

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar deklarera och granska mervärdesskatteuppgifter gällande import över den åländska skattegränsen.

Denna fullmakt används av kunder med skattegränsnummer vid deklarering av mervärdesskatteuppgifter på Åland.

6. Om du läser kunduppgifter gällande tullverksamhet 

Fullmakt: Läsa kunduppgifter gällande tullverksamhet

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade läsa fullmaktsgivarens kunduppgifter gällande fullmaktsgivarens tullverksamhet.

Fullmakten används i tjänsten Egna uppgifter.

Användarstöd

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter:

 • Kundtjänst för företag och organisationer, må - fr kl. 10 - 15, tfn 0295 53 5115. Utanför andra tider: organisaatiopalvelut(at)dvv.fi.
 • Medborgarrådgivning, må - fr 8 - 21 och lö 9 - 15, tfn 0295 000, serviceradgivare@medborgarradgivning.fi

Tullärenden:

 • Tullen, yritysneuvonta(at)tulli.fi, tfn 0295 5202, må - fr 8 - 16