Hoppa till innehåll

Provisorisk antidumpningstull på vissa platta produkter av järn eller stål med ursprung i Turkiet fr.o.m. 8.1.2021

Utgivningsdatum 8.1.2021 10.22
Pressmeddelande

Företag som importerar varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål från Turkiet måste förbereda sig på att antidumpningstull kommer att tas ut vid import av produkterna.  

Produkterna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 och 7226 91 99 (Taric-nummer 7225 19 10 90, 7225 40 60 90 och 7226 19 10 90).

De provisoriska antidumpningstullarna är företagsspecifika och storleken på antidumpningstullarna anges i EU:s officiella tidning nr L 3, 7.1.2021. Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp. 

I fortsättningen ska importören ställa en säkerhet som är lika stor som den provisoriska antidumpningstullen. Den provisoriska antidumpningstullen gäller i sex månader. Om den provisoriska antidumpningstullen blir en slutgiltig antidumpningstull ska företaget betala de påförda antidumpningstullarna för de produkter som företaget importerat under den tid som den provisoriska antidumpningstullen varit i kraft. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.

Importen har varit föremål för registrering sedan den 14 november 2020, och antidumpningstullen kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen. Registreringen har upphört.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar