Hyppää sisältöön

Turkista peräisin olevien rauta- ja teräslevyvalmisteiden väliaikainen polkumyyntitulli voimaan 8.1.2021

8.1.2021 10.22
Tiedote

Yritysten, jotka tuovat raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettuja kuumavalssattuja levyvalmisteita Turkista, täytyy varautua siihen, että tuotteista kannetaan polkumyyntitulli. 

Tuotteet luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 ja 7226 91 99 (Taric-koodit 7225 19 10 90, 7225 40 60 90 ja 7226 19 10 90).

Väliaikaiset polkumyyntitullit ovat yrityskohtaisia ja niiden määrät on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa L 3 /7.1.2021. Yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä.

Jatkossa tuojan on annettava tavaroille väliaikaisen polkumyyntitullin suuruinen vakuus. Väliaikainen polkumyyntitulli on voimassa kuusi kuukautta. Jos väliaikaisesta polkumyyntitullista tulee lopullinen, yrityksen on maksettava väliaikaisen polkumyyntitullin voimassaolon aikana tuomista tavaroistaan asetetun suuruiset polkumyyntitullit. Käytännössä tämä hoituu niin, että Tulli vapauttaa asetetut vakuudet ja lähettää asiakkaalle lopullista polkumyyntitullin määrää vastaavan jälkikantopäätöksen.

Tuonti on ollut kirjaamisvelvoitteen alaista 14.11.2020 alkaen ja kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtivasti polkumyyntitulli. Kirjaaminen on päättynyt.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet