Hoppa till innehåll

Provisorisk antidumpningstull på polyetentereftalat med ursprung i Kina

Utgivningsdatum 30.11.2023 10.18
Pressmeddelande

En provisorisk antidumpningstull införs den 29 november 2023 på import av kinesiskt polyetentereftalat (PET). PET är en kemisk produkt som normalt används inom plastindustrin för att tillverka flaskor och plastfolie.

Företag som importerar polyetentereftalat från Kina måste förbereda sig på att en slutgiltig antidumpningstull eventuellt börjar tas ut senare för dessa produkter. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer 3907 61 00.

Information om saken finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2659, 28.11.2023.

I fortsättningen ska importörerna ställa en säkerhet som är lika stor som den provisoriska antidumpningstullen. Den provisoriska antidumpningstullen gäller i sex månader. Om den provisoriska antidumpningstullen blir en slutgiltig antidumpningstull, kan företaget bli tvunget att betala en antidumpningstull som är lika stor som den säkerhet som ställts för de produkter som företaget importerat under giltighetstiden för den provisoriska antidumpningstullen. I praktiken frisläpper Tullen de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.

Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Kontrollera om denna ändring har konsekvenser för ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar