Hoppa till innehåll

Provisorisk antidumpningstull på blandningar av karbamid och ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago eller Amerikas förenta stater fr.o.m. 12.4.2019 – kontrollera om din säljare är med på listan!

11.4.2019 15.13
Pressmeddelande

Företag som importerar blandningar av karbamid och ammoniumnitrat enligt KN-nummer 31028000 med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago samt Amerikas förenta stater måste förbereda sig på att antidumpningstull tas ut vid import av produkten. Det lönar sig att i EU:s officiella tidning nr L 100/11.4.2019 kontrollera hur stor antidumpningstullen på de olika säljarnas produkter kommer att vara. Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen som fastställts för de berörda företagen förutsätter att en giltig faktura visas upp.

I fortsättningen ska importörerna ställa en säkerhet för dessa produkter till ett belopp som är lika stor som den provisoriska antidumpningstullen. Den provisoriska antidumpningstullen gäller i sex månader.

Om den provisoriska antidumpningstullen blir en slutgiltig antidumpningstull ska företaget betala de påförda antidumpningstullarna för de produkter som företaget importerat under den tid som den provisoriska antidumpningstullen varit i kraft. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar