Hoppa till innehåll

Preciserade anvisningar om tulldeklarering av avgiftsfria försändelser vid import

Utgivningsdatum 24.6.2021 8.17
Pressmeddelande

Tullen har preciserat sina anvisningar om tulldeklarering av avgiftsfria försändelser vid import. I fortsättningen ska avgiftsfria och avgiftsbelagda varor deklareras med skilda tulldeklarationer i Tullklareringstjänsten eller vid meddelandedeklarering. I importförtullningstjänsten för privatpersoner kan de deklareras med en och samma deklaration. 

Ange transaktionens art i importtulldeklarationen enligt kodförteckning CL091 med koderna för avgiftsfria varor 29, 30 och 99.

Ange värden på de avgiftsfria varorna på varje varupost i Tullklareringstjänsten eller i meddelandet på följande sätt:

  • varans pris 0 och valuta 
  • varans värde som en post som ska läggas till med koden 1A
    • Varans värde fastställs enligt vad man skulle få för den vid försäljning till gemenskapen. Värdet inkluderar transport- och försäkringskostnader som uppstått utanför EU, t.ex. frakt och försäkring.
  • Koden 1A kan inte användas om hela försändelsens värde överstiger 20 000 euro. Använd i så fall koden AK.
  • statistiskt värde och valutaslag  
    • Med statistiskt värde avses varans pris som inkluderar tilläggskostnader som uppstått utanför Finlands gränser, t.ex. frakt och försäkring. I statistiskt värde inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland. Statistiskt värde kan inte vara 0.
  • i tilläggsuppgifter anges koden för ytterligare uppgifter FIXXX och orsaken till att varan är gratis.

Om Tullen märker fel i sådana tulldeklarationer för avgiftsfria försändelser som ingetts i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande efter den 19 april 2021, korrigerar Tullen dem på myndighetsinitiativ. Deklaranten har dock möjlighet att framföra sin ståndpunkt i ärendet (art. 22.6 i UTK).

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering