Angivande av avgiftsfria varor i importtulldeklaration

Avgiftsfria och avgiftsbelagda varor ska deklareras med skilda tulldeklarationer i den nya tullklareringstjänsten eller vid meddelandedeklarering. Som reservförfarandedokument används SAD-blankett. 

Transaktionens art

Ange transaktionens art i importtulldeklarationen enligt kodförteckning CL091 med koderna för avgiftsfria varor 29, 30 och 99.

Avgiftsfria varors värde

Ange värden på de avgiftsfria varorna på varje varupost på följande sätt:

 • varans pris 0 och valuta 
 • varans värde som en post som ska läggas till med koden 1A
  • Varans värde fastställs enligt vad man skulle få för den vid försäljning till gemenskapen. Värdet inkluderar transport- och försäkringskostnader som uppstått utanför EU, t.ex. frakt och försäkring.
  • Koden 1A kan inte användas om hela försändelsens värde överstiger 20 000 euro. Använd i så fall koden AK.
 • statistiskt värde och valutaslag  
  • Med statistiskt värde avses varans pris som inkluderar tilläggskostnader som uppstått utanför Finlands gränser, t.ex. frakt och försäkring. I statistiskt värde inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland. Statistiskt värde kan inte vara 0.
 • i tilläggsuppgifter anges koden för ytterligare uppgifter FIXXX och orsaken till att varan är gratis.

Du kan ange värdet på de avgiftsfria varorna till exempel enligt en proformafaktura och ange numret på proformafakturan i deklarationen (kod N325).

För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs värdet enligt vad man skulle få vid försäljning av varan till gemenskapen.

Beakta följande

Ange transaktionens art med koderna enligt kodförteckning 0034 (fält 24 på SAD-blankett).

Ange värden på de avgiftsfria varorna enligt följande:

 • på deklarationspartiet anges som totalpris 0 och valuta (fält 22 på SAD-blankett)
 • på varupostnivå anges som varans pris 0 och valuta (fält 42 på SAD-blankett)
 • på varupostnivå anges statistiskt värde och valuta (fält 46 på SAD-blankett) 
  • Med statistiskt värde avses varans pris som inkluderar tilläggskostnader som uppstått utanför Finlands gränser, t.ex. frakt och försäkring. I statistiskt värde inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland. Statistiskt värde kan inte vara 0.
 • i tilläggsuppgifter om varuposten ska man som XXX-uppgift ange varans värde och orsaken till att varan är gratis (fält 44 på SAD-blankett, kod XXX)

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning