Hoppa till innehåll

Ökning av volymen i tullkvoten för viss beredd eller konserverad fisk med ursprung i Thailand

Utgivningsdatum 15.12.2021 10.45
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning som gäller volymen av viss beredd eller konserverad fisk som får importeras inom ramen för tullkvoten 09.0706. Förordningen (EU) 2021/2205 finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning L 446/14.12.2021 och trädde i kraft den dag då den publicerades i tidningen.

Volymen av tullkvoten 09.0706 för import från Thailand höjdes från 123 ton till 423 ton. Den tillgängliga volymen för återstoden av den tullkvotsperiod som pågår då förordningen träder i kraft är skillnaden mellan den nya kvotvolymen och de kvotvolymer som redan tilldelats. 

Aktörer som under den pågående tullkvotsperioden importerat varor utanför kvoten innan förordningen trädde i kraft, kan inom ramen för den återstående kvotvolymen ansöka om återbetalning av de tullar som redan betalats. 

Mera information: 
Tullkvoter
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

Meddelanden om förmånsbehandling