Hoppa till innehåll

Meri- ja lentoliikenteeseen uusia väliaikaisen varastoinnin ilmoituksia syksyllä 2022

Julkaisuajankohta 7.10.2021 9.00
Tiedote

EU:n, Sveitsin ja Norjan lentokentiltä ja satamista saapuville tulliselvitettäville tavaroille otetaan käyttöön uudet väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset syksyllä 2022. Ilmoitukset ovat osa Tullin uuden tulliselvitysjärjestelmän (UTU) laajentamista. Saapumisen ilmoitusten antamisesta vastaa jatkossakin kuljetusliike, joka voi käyttää edustajaa. Ilmoituksen voi antaa joko suorana sanoma-asiointina tai Tulliselvityspalvelussa. Sanoma-asiakkaat voivat ottaa uudet ilmoitukset käyttöön vasta, kun sanomat on päivitetty ja testattu Tullin kanssa.

Uudet väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset korvaavat nykyään annettavan yleisilmoituksen väliaikaiseen varastointiin (IE344) ja siihen liittyvän esittämisilmoituksen (IE347). 

Turvatietoilmoitukset EU:n ulkopuolelta saapuvasta tavarasta (IE315) ja niihin liittyvät esittämisilmoitukset (IE347) annetaan edelleen Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX) tai sanomalla. Turvatietoilmoitukset ja niihin liittyvät saapumis- ja esittämisilmoitukset uudistuvat lentoliikenteessä vuonna 2023 ja muissa kuljetusmuodoissa vuonna 2024.

Passitusmenettelyssä väliaikaiseen varastoon saapuvien lähetysten ilmoitukset annetaan edelleen nykykäytännön mukaisesti. Ne muuttuvat vasta passitusilmoitusten uudistamisen yhteydessä.  

Miten väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset annetaan?

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset annetaan uudistuksen jälkeen seuraavasti:

  • Ennakkoon annettu väliaikaisen varastoinnin ilmoitus voidaan antaa 30 päivää ennen tavaroiden saapumista. Tähän liittyvä esittämisilmoitus annetaan tavaroiden saavuttua.
  • Yhdistetty väliaikaisen varastoinnin ja esittämisen ilmoitus annetaan tavaroiden saavuttua.

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus on annettava varastokohtaisesti. Jos aluksesta puretaan tavaroita useampaan väliaikaiseen varastoon, on niistä annettava Tullille omat väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset. 

Uusia toiminnallisuuksia väliaikaisen varaston luvanhaltijalle

Uudistuksen seurauksena ilmoittamiseen tulee myös uusia toiminnallisuuksia.

Jos kyseessä on sanoma-asiakas ja väliaikaisen varaston luvanhaltija ei ole itse antanut väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta, varastonpitäjä saa uutena ilmoituksena Tullilta ”Väliaikaiseen varastoon saapuvat tavarat” -sanoman, kun tavarat on esitetty purettavaksi varastoon.

Lisäksi jatkossa varastonpitäjä antaa purkaustulosilmoituksen vain niissä tapauksissa, kun hän huomaa tavaroita purkaessaan eroavaisuuksia väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella ilmoitettuihin tietoihin. 

Ilmoitukset tavaroiden siirtämisestä väliaikaisten varastojen välillä uudistuvat 

Tavaroita voidaan siirtää väliaikaisesti varastoituna väliaikaisten varastojen välillä, jos varastonpitäjän lupa sallii siirtämisen. Lupa tavaroiden siirtämiseen on oltava lähettävällä varastolla. Tavaroiden siirtämisen on tapahduttava väliaikaisen varastoinnin määräajan eli 90 vuorokauden kuluessa. Määräajan laskeminen aloitetaan tavaroiden esittämisestä.

Kun uudistetut väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset otetaan käyttöön, myös siirrot on ilmoitettava Tullille sähköisesti Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Nykyään siirrot on ilmoitettu Tullille Excel-taulukkona.

Väliaikaisten varastojen välisissä siirroissa annettavat ilmoitukset:

  • Tavarat lähettävän varaston varastonpitäjä antaa ”Ilmoitus aiotusta siirrosta” -ilmoituksen ennen kuin tavarat siirretään. 
  • Tavarat vastaanottanut varastonpitäjä antaa ”Siirron jälkeinen väliaikaisen varastoinnin ilmoitus” -ilmoituksen, kun tavarat saapuvat varastoon.
  • Tavarat lähettänyt varastonpitäjän antaa ”Ilmoitus siirron päättymisestä” -ilmoituksen, kun tavarat on otettu vastaan toisessa varastossa.

Lisätietoa:
UCC(at)tulli.fi
Meri- ja lentoliikenteeseen uusi väliaikaisen varastoinnin ilmoitus vuoden 2021 lopulla (Asiakastiedote 24.8.2020)
Meri- ja lentoliikenteen väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen uudistus siirtyy vuodelle 2022 (Asiakastiedote 21.1.2021)
Osa tulli-ilmoitusten uudistuksista siirtyy syksyyn 2022 (Asiakastiedote 30.6.2021)

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet