Hoppa till innehåll

Meddelandekund vid transitering: tidtabellen för kundtestningen ändras

Utgivningsdatum 28.3.2023 9.00 | Publicerad på svenska 31.3.2023 kl. 12.38
Pressmeddelande

Vid transitering tas förnyade deklarationer i bruk den 2 september 2023. Vi meddelade tidigare att kundtestningen av de nya meddelandedeklarationerna skulle inledas i april, men tidtabellen flyttas fram. Kundtestningen börjar i maj 2023.

Stram tidtabell – övergångstider beviljas inte

Tidtabellen är mycket snäv och testningen ska vara genomförd senast den 2 september 2023. Tullen kan inte bevilja övergångstider till företag.

Det lönar sig att söka sig till testning så fort som möjligt för att företaget ska kunna komma överens om en mer specifik testningstidpunkt med Tullen.

Mera information:
Kundmeddelande 15.9.2022: Transiteringsdeklarationerna förnyas i september 2023
Kundmeddelande 11.1.2023: Meddelandekund vid transitering: sök dig till testning av nya deklarationer
UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering