Hoppa till innehåll

Meddelandekund vid transitering: sök dig till testning av nya deklarationer

Utgivningsdatum 11.1.2023 9.00 | Publicerad på svenska 11.1.2023 kl. 9.03
Pressmeddelande

Vid transitering tas förnyade deklarationer i bruk den 2 september 2023. Alla deklarationer vid transitering ändras, inkl. godkända mottagares och avsändares deklarationer. Meddelandedeklaranterna ska testa de nya transiteringsdeklarationerna med Tullen. 

Tidtabell för testning

Du kan söka dig till testning fr.o.m. den 11 januari 2023. Testningen med Tullen börjar i april 2023. När företaget har skickat ansökan till testningen kommer Tullen överens med företaget om en närmare tidpunkt för testningen.

Först testas meddelandena av programvaruhus och tjänsteleverantörer för meddelandeförmedling och därefter testas de av meddelandedeklaranter som använder ett eget servercertifikat. Utgångspunkten är att meddelandena testas i testningstjänsten för meddelandedeklarering. 

Hur söker jag mig till testning?

Meddelandekunderna vid transitering kan söka sig till testning i tjänsten Tillstånd och beslut . Inloggningen i tjänsten sker med Suomi.fi-koder med fullmaktskoden ”Ansökan om tillstånd för tullverksamhet.” Meddelandekunder ska ha ett EORI-nummer. 

Om ditt tidigare beslut om meddelandedeklarering (SSA) syns i tjänsten Tillstånd och beslut, välj ”Ansök om ändring”. Om du inte ser ditt tidigare beslut i tjänsten, välj ”Ny ansökan”.   

Ansökan till testning – utländska företag

Också företag etablerade utanför Finland kan söka sig till testning i tjänsten Tillstånd och beslut. Detta förutsätter att personen som representerar företaget har beviljats en Finnish Authenticator -identifieringskod och att företaget har registrerats i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande. Vid registreringen bestäms samtidigt den person i företaget som kan bevilja behövliga ärendefullmakter åt företagets anställda. Läs mer på Tullens webbplats om utländska företags identifiering.

Utländska företag kan tills vidare också ansöka om att bli meddelandekund genom ett s.k. reservförfarande, dvs. med tullblankett 1092. Begär blanketten på adressen edi-luvat(at)tulli.fi.

Vilka meddelanden för transitering ska testas?

Följande nya kundmeddelanden och svarsmeddelanden ska testas:

  • Transiteringsdeklaration
  • Begäran om korrigering av transiteringsdeklaration
  • Begäran om ogiltigförklaring (nytt meddelande)
  • Fritt formulerad kontakt (nytt meddelande)
  • Svar på begäran om tilläggsutredning (nytt meddelande)
  • Svar på begäran om hörande (nytt meddelande) (Testas när man vill undvika Tullens begäranden om hörande per post)
  • Anmälan av varors ankomst vid transitering (nytt meddelande) (Kunden skickar en anmälan av varors ankomst vid transitering för att till Tullen anmäla de varor som angetts i en på förhand ingiven transiteringsdeklaration). 

Vilka meddelanden ska testas av godkända mottagare?

  • Anmälan om mottagande
  • Anmälan om lossningsresultat

Programvaruhusen och tjänsteleverantörerna ska testa alla testfall med Tullen.

Om en meddelandekund köper programvaran av ett programvaruhus som redan genomfört testningen med Tullen, men skickar sina meddelanden från sin egen server, behöver kunden endast testa några testfall med Tullen. Men om meddelandekundens meddelanden genereras och förmedlas från en server hos en tjänsteleverantör för meddelandeförmedling, behöver meddelandekunden inte testa meddelanden. Denna ska dock skicka en ansökan om meddelandedeklarering till Tullen. 

Ytterligare testning i slutet av året

Tekniska begränsningar för vissa uppgifter som ska anges i meddelanden (t.ex. teckenantal, repeterbar uppgift) ändras den 1 december 2023 i EU i enlighet med den reviderade lagstiftningen. Också detta förutsätter åtminstone småskalig testning av meddelanden med Tullen. Tullen kommer att informera mer om denna testning senare.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering