Hoppa till innehåll

Suomi.fi-identifikation för utländska medborgare

Utländska medborgare kan använda Tullens e-tjänster och ta i bruk tjänsten Suomi.fi-fullmakter med hjälp av Finnish Authenticator-identifieringstjänsten för utländska medborgare. Tjänsten kräver registrering och det lönar sig att registrera sig så fort som möjligt.

Bland Tullens e-tjänster började man identifiera sig och befullmäktiga andra med hjälp av appen Finnish Authenticator först i tjänsterna för Intrastat-deklarering och Egna uppgifter. Vi informerar separat om tidpunkten när appen börjar användas även i våra andra tjänster.

Hur tar man i bruk Finnish Authenticator och hur ger man fullmakter?

Om personerna med firmateckningsrätt vid ditt finländska företag är utländska medborgare: 

  • Personerna med firmateckningsrätt vid företaget ska börja använda Finnish Authenticator för att kunna ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.
  • Finnish Authenticator-identifieringskoden för personer med firmateckningsrätt ska kopplas till företagets uppgifter. Gör en ansökan om registrering av fullmaktsrätt i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande.
  • När en person med firmateckningsrätt har beviljats fullmaktsrätt, kan denne administrera ärendefullmakter självständigt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Om personerna som sköter tull- och statistikdeklareringen vid ditt finländska företag är utländska medborgare:

  • Personerna i fråga ska ta i bruk Finnish Authenticator.
  • Personen som beviljar ärendefullmakter för företagets räkning befullmäktigar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter personerna som använder Finnish Authenticator-identifieringstjänsten.

Mera information

Kundstöd
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: 

Tullärenden: 

  • Allmän rådgivning för företagskunder, tfn 0295 5202, mån-fre kl. 8–16.15

Ta kontakt

Tullrådgivning

Tullrådgivning