Hoppa till innehåll

Meddelandekund: försnabba handläggningen av din importdeklaration genom att skicka bilagan på förhand som meddelande

Utgivningsdatum 15.10.2021 10.00 | Publicerad på svenska 22.10.2021 kl. 8.34
Pressmeddelande

Du kan förkorta handläggningstiden för tulldeklarationer vid Tullen genom att skicka den nödvändiga bilagan till Tullen genast när din deklaration har godkänts. På detta sätt skickas din importleverans snabbare. Som meddelandekund skickar du bilagan med ett separat meddelande som innehåller importdeklarationens MRN-nummer.

Skicka bilagan redan före Tullen ber om den

Du kan skicka bilagan utan att Tullen begärt den, om du vet om eller antar att Tullen kommer att be dig bifoga dokumentet till stöd för deklarationen.

Meddelandekunderna skickar bilagorna till deklarationerna som meddelande. Du kan skicka bilagorna tidigast när du fått ett godkännande av din tulldeklaration eller anmälan från Tullen, dvs. när du fått ett MRN-nummer för din deklaration. Bilagorna till en deklaration som du ingett på förhand kan du skicka när du fått besked om att Tullen har registrerat deklarationen.

När du skickar en bilagefil till Tullen på eget initiativ, skickas den till Tullen som ett bilagemeddelande (”Attachment Request”) där du anger tulldeklarationens MRN-nummer. Med detta meddelande tar du även ställning till om bilagan skickas på Tullens begäran eller inte. Tullen ger det bifogade dokumentet ett referensnummer som börjar med CD. Skicka inte Tullen meddelandet ”Fritt formulerad kontakt”, om inte Tullen instruerar dig att göra detta.

Om Tullen separat ber dig skicka bilagor får du en begäran om tilläggsutredning efter att deklarationen godkänts. Skicka först ett meddelande med de begärda bilagorna och svara sedan på Tullens begäran om tilläggsutredning med meddelandet ”Svar på begäran om tilläggsutredning”. Ange med detta svarsmeddelande även bilagans referens, dvs. referensnumret som börjar med CD.

Skicka inte bilagan per e-post

Bilagor till tulldeklarationer för import eller tullagring som lämnats in i Tullens nya tullklareringssystem kan inte längre skickas per e-post. Bilagorna ska lämnas in med ett meddelande eller i e-tjänsten.

Det lönar sig inte att skicka den bifogade filen per e-post på nytt för säkerhets skull, eftersom detta inte försnabbar handläggningen av deklarationen. Bilagor som skickats på nytt flera gånger och frågor om en enskild deklarations status är tidskrävande och skapar köer i Tullens elektroniska servicecentral, vilket leder till att handläggningen av deklarationer fördröjs.

Att skicka bilagor i Tullklareringstjänsten

När du inger import- och tullagerdeklarationer i Tullklareringstjänsten, kan du bifoga bilagor till dessa i samma tjänst. Om Tullen ber att få bilagor av dig med en begäran om tilläggsutredning, kan du ladda upp de begärda bilagorna direkt till svaret på begäran om tilläggsutredning.

Mera information:

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering