Hoppa till innehåll

Meddelandedeklarering via operatör upphör 2021

Utgivningsdatum 31.5.2021 9.00
Pressmeddelande

Meddelandedeklarering via operatör mellan Tullen och företag upphör helt före utgången av år 2021 Denna tidtabell gäller alla deklarationer och anmälningar vid export, transitering, införsel, utförsel och import.

Meddelandedeklarering via operatör upphör enligt följande tidtabell:

  • Tullen tar inte emot meddelanden via operatör efter 30.11.2021 kl. 16.
  • Tullen skickar svar på meddelanden som mottagits via operatör fram till 30.12.2021 kl. 16.

Om ditt företag vill övergå till att använda direkt meddelandedeklarering, ansök om tillstånd hos Tullen så fort som möjligt. Skicka din ansökan under våren, så att du hinner göra de nödvändiga testningarna innan meddelandedeklareringen via operatör upphör.

Om du inte vill använda meddelandedeklarering, kan du också inge tulldeklarationerna via Tullens webbtjänster. 

Mera information om övergång till direkt meddelandedeklarering ges av Tullens företagsrådgivning: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi.

Mera information: Meddelandedeklarering via operatör fasas ut före utgången av år 2021 (3.4.2020) 

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering