Hoppa till innehåll

Meddelandedeklarering via operatör fasas ut före utgången av år 2021

Utgivningsdatum 3.4.2020 9.00
Pressmeddelande

Meddelandedeklarering via operatör upphör helt vid utgången av år 2021 för deklarationer och anmälningar vid export, transitering, ankomst, utförsel, import och EU-intern handel (Intrastat). Det lönar sig att ansöka om direkt meddelandedeklarering redan nu.

Först upphör meddelandedeklareringen via operatör i importdeklarationerna i slutet av år 2020, bortsett från förenklade deklarationer och deklarationer för särskilda förfaranden. I Tullens nya tullklareringssystem (UTU) kommer endast direkt meddelandedeklarering att användas. Meddeladeklarering via operatör stöds inte i UTU-systemet.

Mera information:

UCC(at)tulli.fi
Kundmeddelande: Importdeklarationerna förnyas i två steg under åren 2020 och 2021
Ansökan om tillstånd till direkt meddelandedeklarering

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering