Hoppa till innehåll

Meddelandebeskrivningarna för exportdeklarationerna som tas i bruk i mars 2023 har publicerats

Utgivningsdatum 9.11.2021 9.00
Pressmeddelande

Meddelandekunderna vid export ska i mars 2023 ta i bruk sådana deklarationsmeddelanden för export som motsvarar de nya meddelandebeskrivningarna. Utförseldeklarationernas datumet då de tas i bruk fastställs senare. De preliminära meddelandebeskrivningarna har nu publicerats på Tullens webbplats. 
Meddelandebeskrivningarna har publicerats på finska Tullens github-sidor ”Meddelandebeskrivningar, Export”. Alla Tullens meddelandebeskrivningar för meddelandedeklarering har samlats på sidan Meddelandebeskrivningar

Innehåll i meddelandebeskrivningarna

Meddelandebeskrivningarna innehåller en inledning, en guide för meddelandetrafik, meddelandenas datainnehåll, ett klassdiagram, koder som används samt meddelandenas struktur. I datainnehållsförklaringarna har man redan specificerat uppgifter i exportdeklarationerna och anmälan om ankomst till utförselstället. Beskrivningarna är preliminära och bland annat koder, regler och villkor samt exempelmeddelanden kompletteras och preciseras ännu under de närmaste månaderna. 

Förnyande av tillstånd 

Meddelandedeklarering förutsätter tillstånd av Tullen och testning av meddelandena med Tullen. Även nuvarande meddelandekunder vid export och utförsel ska ansöka om en ändring av sitt tillstånd till meddelandedeklarering. Vi meddelar i år 2022 när man kan ansöka om nya tillstånd eller en uppdatering av nuvarande tillstånd. De uppdaterade meddelandena ska testas med Tullen. Tullen kommer överens med företaget om testningstidpunkterna. 

Mera information:
UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering