Hyppää sisältöön

Maaliskuussa 2023 käyttöönotettavien viennin ilmoitusten sanomakuvaukset on julkaistu

Julkaisuajankohta 9.11.2021 9.00
Tiedote

Viennin sanoma-asiakkaiden on otettava käyttöön uudet viennin sanomakuvausten mukaiset ilmoitussanomat maaliskuussa 2023. Poistumisen ilmoitussanomien käyttöönoton ajankohta vahvistetaan myöhemmin. Alustavat sanomakuvaukset on nyt julkaistu Tullin verkkosivuilla. 

Sanomakuvaukset on julkaistu Suomen tullin github-sivuilla ”Viennin sanomakuvaukset”. Kaikki Tullin sanoma-asioinnin sanomakuvaukset on koottu Sanomakuvaukset-sivulle

Sanomakuvausten sisältö

Sanomakuvaukset sisältävät johdannon, sanomaliikenneoppaan, sanomien tietosisällöt, luokkakaavion, käytettävät koodit sekä sanomarakenteen. Tietosisältöjen selitteissä on toistaiseksi tarkennettu sekä vienti-ilmoitusten että saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen tietoja. Kuvaukset ovat alustavia, ja muun muassa koodeja, sääntöjä ja ehtoja sekä esimerkkisanomia täydennetään ja tarkennetaan lähikuukausien aikana. 

Lupien uusiminen

Sanoma-asiointi vaatii Tullin lupaa ja sanomien testausta Tullin kanssa. Myös nykyisten viennin ja poistumisen sanoma-asiakkaiden on haettava muutosta sanoma-asioinnin lupaansa. Tiedotamme vuonna 2022, milloin uusia lupia tai nykyisten lupien päivityksiä voi hakea. Uudet sanomat on testattava Tullin kanssa. Tulli sopii testausten ajankohdat yritysten kanssa. 

Lisätietoa:
UCC(at)tulli.fi

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet