Hoppa till innehåll

Kommissionen föreslår ändringar i skyddsåtgärderna för stålprodukter – berörda parter kan lämna synpunkter

Utgivningsdatum 3.4.2023 16.09
Pressmeddelande

Kommissionen införde den 31 januari 2019 en slutgiltig skyddsåtgärd gällande vissa stålprodukter. Skyddsåtgärden omfattar en tullkvot och en extra tull på 25 %. Kommissionen föreslog ändringar i skyddsåtgärderna den 27 februari 2023.

Enligt förslaget bör vissa stålprodukter med ursprung i Förenade kungariket som sänds direkt från andra delar av Förenade kungariket till Nordirland kunna omfattas av unionens relevanta tullkvoter när de överförs till Nordirland. Om förslaget antas måste skyddsåtgärden för stål ändras genom att det införs särskilda tullkvoter för  vissa stålprodukter som har sitt ursprung i Förenade kungariket och sänds direkt från andra delar av Förenade kungariket till Nordirland.

Ändringen av skyddsåtgärden gäller endast två produktkategorier: kvartoplåt, olegerad och annan legerad (kategori 7) samt profiler av järn eller olegerat stål (kategori 17). KN-numren för kvartplåt är 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60 och 7225 99 00. KN-numren för profiler av järn eller olegerat stål är 7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10 och 7216 33 90.

Alla som berörs av ärendet kan lämna synpunkter till kommissionen på de föreslagna nya tullkvoterna efter anpassningen. Synpunkterna ska gälla den metod som tillämpas för att anpassa tullkvoterna. Ärendet beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 115, 30.3.2023. I tidningen anges kommissionens adress dit uppgifterna ska skickas. Om förslaget om ändring av förordningen om tullkvoter antas av EU, kommer ändringen av EU:s förordning om skyddsåtgärder för stål att träda i kraft så snart som möjligt därefter.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av skyddsåtgärder med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling